Održan međusektorski trening u sklopu programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”

Međusektorski trening održan je 19. i 20. svibnja 2022. godine u Trakošćanu, hotelu Trakošćan. Trening je održan kao aktivnost programa Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela. U organizaciju Međusektorskog treninga uključene su bile organizacije koje provode program Mreže podrške i suradnje u 9 županija. To su: Udruga za podršku žrtvama i…