Međusektorski trening održan je 19. i 20. svibnja 2022. godine u Trakošćanu, hotelu Trakošćan. Trening je održan kao aktivnost programa Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela. U organizaciju Međusektorskog treninga uključene su bile organizacije koje provode program Mreže podrške i suradnje u 9 županija. To su: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima (Varaždinska županija, Međimurska županija), Udruga „HERA“ Križevci- za zaštitu i promicanje ljudskih prava (Koprivničko- križevačka županija i Bjelovarsko- bilogorska županija), Centar za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“ (Požeško- slavonska i Bjelovarsko- bilogorska županija), Informativno- pravni centar; IPC (Brodsko- posavska županija), Ženska grupa Karlovac- „KORAK“ (Karlovačka županija), S.O.S. Virovitica- savjetovanje, osnaživanje, suradnja (Virovitičko- podravska županija), CESI; SOS telefon i savjetovalište za žene žrtve nasilja (Krapinsko- zagorska županija).

Trening je bio organiziran za predstavnike/ce Ministarstva pravosuđa i uprave, Državnog odvjetništva, centara za socijalnu skrb, policije kao i za predstavnike/ce organizacija civilnog društva, članica Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela s područja osam županija; Bjelovarsko- bilogorske županije, Brodsko- posavske županije, Koprivničko- križevačke županije, Krapinsko- zagorske županije, Međimurske županije, Požeško- slavonske županije, Varaždinske županije i Virovitičko podravske županije.

Osnovni cilj međuresornog treninga je umrežiti te podijeliti iskustvo predstavnika institucija i organizacija civilnog društva iz područja osam županija (Koprivničko – križevačke županije, Brodsko-posavske županije, Virovitičko-podravske županije, Krapinsko-zagorske županije, Varaždinske županije, Međimurke županije, Požeško-slavonske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije) uz edukativni karakter na temu potrebe žrtvi i svjedoka u susretu s institucijom/OCD-om i potreba institucija i OCD-a u susretu s žrtvom i svjedokom, pojedinačne procjene potrebe žrtvi, instituta osobe od povjerenja. 

 

Miren Špek je otvorio temu podrške žrtvama i svjedocima kao i o aktivnostima programa Mreže podrške i suradnje. Također je sve prisutne upoznao sa sličnostima i razlikama aktivnostima Mreže podrške i suradnje i Odjela za žrtve i svjedoke koje djeluju u sklopu sudova.

Nakon toga, Marina Švagelj Jažić bila je sljedeća osoba koja je predstavila program Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela, govorila je o razlozima za pokretanje samog Programa, specifičnostima s kojima se Mreža podrške i suradnje susreće na terenu i dr.

Zatim su slijedila predavanja od predavača, prva predavačica  je bila je Branka Mašić, sutkinja u mirovini. Teme njenog izlaganja bile su: „Zaštita žrtve prije i tijekom kaznenog/ prekršajnog postupka“ i „Uloga ovlaštenog tužitelja“. upoznala nas je s izvorima prava, Kaznenim zakonom i Prekršajnim zakonom koji se osvrću na položaj žrtve i svjedoka kaznenih/ prekršajnih djela. Sljedeća predavačica je bila je Albina Tisanić, Županijska državna odvjetnica sa temom „Položaj državnog odvjetnika/ce u odnosu na žrtve i odnosu na oštećenike“. Upoznala nas je s najznačajnijim kaznenim djelima kao što su: silovanje,teška ozljeda, nasilje u obitelji i pokušaj ubojstva. Posebnu pažnju obraćala je na  odgovornosti koje državni odvjetnici/ce imaju prema žrtvama i svjedocima. Posljednja predavačica prvog dana bila je je Sanja Bezbradica Jelavić koja se održala predavanje na temu Uloga/ položaj opunomoćenika žrtve i položaj i prava oštećenika u kaznenom postupku“

Drugi dan započeo je predavanje dr. sc. Irme Kovčo Vukadin sa temom “Posredna traumatizacija svih uključenih u direktan rad sa žrtvama i svjedocima kaznenih djela”. Osvrnula na definiranje posredne traumatizacije te njeno odnošenje na pomagačke struke. Posljedna izlagačica treninga je bila Tatjana Vlašić koja nam je pod temom “Proces supervizije kod pomagačkih struka i u radu s ranjivim skupinama” upoznala nas je sa terminom i vrstama supervizije te zašto je zdravlje pomagača koji rade sa ranjivim skupinama naročito ugroženo,.

Nakon odrađenih radionica i predavanja ispunjen je evaluacijski upitnik treninga radi ocjenjivanja predavača i sadržaja ali i davanja prijedloga za sljedeći trening.

Završetkom dana facilitatorica iz Ženske grupe „Karlovac” se zahvalila svim prisutnima na velikom odazivu te na aktivnom sudjelovanju.

 

 

Program “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” provodi Ženska soba-Centar za seksualna prava u partnerstvu s 10 organizacija civilnog društva: Informativno pravni centar, Centar za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“, DEŠA – Dubrovnik, Regionalni centar za izgradnju zajednice i razvoj civilnog društva, S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja, Udruga „HERA“ Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (S.O.S. telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije), Centar za građanske inicijative Poreč, Udruga ZvoniMir i Ženska grupa Karlovac „KORAK“. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske.