Održan prvi partnerski i intervizijski sastanka u sklopu programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“

Dana 25. veljače 2021., održan je prvi partnerski sastanak novog trogodišnjeg ciklusa programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“. Prisustvovali su mu predstavnici/e svih 11 organizacija civilnog društva koje ga provode te predstavnice Ministarstva pravosuđa i uprave, Službe za podršku žrtvama i svjedocima, Nikica Hamer Vidmar i Maida Pamuković. Naglasak je…