Dana 25. veljače 2021., održan je prvi partnerski sastanak novog trogodišnjeg ciklusa programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“. Prisustvovali su mu predstavnici/e svih 11 organizacija civilnog društva koje ga provode te predstavnice Ministarstva pravosuđa i uprave, Službe za podršku žrtvama i svjedocima, Nikica Hamer Vidmar i Maida Pamuković. Naglasak je bio na aktivnostima novog trogodišnjeg razdoblja (1.1.2021.-31 12.2024.), temi provođenja pojedinačne procjene potreba žrtve te načinima pružanja podrške i pomoći žrtvama i svjedocima  u uvjetima pandemije COVID-19.

Dana 26. veljače 2021,  održan je prvi intervizijski sastanak Programa u sklopu kojega su, u prvom dijelu sastanka, predavanje na temu Zločini iz mržnje održale politologinja Cvijeta Senta iz Centra za mirovne studije i pravnica Tea Dabić iz Kuće ljudskih prava Zagreb, dok je drugi dio sastanka bio u znaku intervizije slučajeva koji je vodila Marijana Senjak, psihologinja Ženske sobe – Centar za seksualna prava.

Program na području 13 županija provode Ženska soba – Centar za seksualna prava, kao koordinatorica te: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga “HERA” Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac „Korak“; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (S.O.S. telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije); Udruga ZvoniMir. Financiran je sredstvima Ministarstva pravosuđa i uprave RH.