Završeni edukativni moduli iz projekta EduKa

U sklopu projekta „EduKa – prevencija vršnjačkog nasilja“ kojeg su provodili S.O.S. telefon Virovitica u partnerstvu s Obiteljskim centrom Virovitičko-podravske županije provodile su se edukacije edukatora na teme komunikacijske vještine, emocionalna pismenost i tolerancija i upravljanje sukobom.