U sklopu projekta „EduKa – prevencija vršnjačkog nasilja“ kojeg su provodili S.O.S. telefon Virovitica u partnerstvu s Obiteljskim centrom Virovitičko-podravske županije provodile su se edukacije edukatora na teme komunikacijske vještine, emocionalna pismenost i tolerancija i upravljanje sukobom.

 

U sklopu projekta „EduKa – prevencija vršnjačkog nasilja“ kojeg su provodili S.O.S. telefon Virovitica u partnerstvu s Obiteljskim centrom Virovitičko-podravske županije provodile su se edukacije edukatora na teme komunikacijske vještine, emocionalna pismenost i tolerancija i upravljanje sukobom.

Radionice je prošlo ukupno 39 učenika/ca iz srednje škole Stjepan Sulimanca Pitomača, Učenički dom Virovitica, srednja škola Bartol Kašić Grubišno Polje te su svoje znanje prenosili na druge učenike (oko 250 učenika). Tri segmenta edukativnih modula komunikacijske vještine, emocionalna pismenost i tolerancija i upravljanje sukobom provodile su Sandra Matošina Borbaš, Vanesa Prister Švarc i Jelena Kolesarić. Učenicima su podijeljene potvrde o uspješno završenim edukacijama.

Na kraju sva tri modula 30 učenika/ca ispunilo je evaluacijske upitnike, a obradom istih možemo ustvrditi kako su polaznici iznimno i jako zadovoljni samom koncepcijom edukacije i predavačicama tokom same edukacije, u ovim kategorijama uopće ne bilježimo negativne ocjene. Svi su moduli ocjenjeni pozitivno, s podjednakim ocjenama:  „Tolerancija i rješavanje sukoba“ 4.5, „Komunikacijske vještine“ 4,43, „Emocionalna pismenost“ 4,3 na skali od 1 do 5. Većina ispitanika, odnosno njih 83,3 % smatraju kako su im stečena znanja pomogla u kontaktu s vršnjacima, a 93,3 % smatra kako će im stečena znanja pomoći u daljnjem životu.

U skladu s navedenim podacima i tendencijama možemo zaključiti kako je cjelokupna edukacija ocijenjena izrazito pozitivno i kako je polaznici smatraju korisnom.

Projekt je financijski podržalo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.