Brošura “Stop rodno uvjetovanom nasilju”

U sklopu projekta “Stop rodno uvjetovanom nasilju” koji je financiran iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj (kroz financijske mehanizme EGP-a) izradili smo „Brošuru o rodno uvjetovanom nasilju“  u kojoj smo obradili teme rodno uvjetovanog nasilja i nasilja u mladenačkim vezama. Brošuru možete pronaći na kraju članka u pdf formatu. Projektom doprinosimo vidljivosti problema…