Obilježen Dan grada Virovitice – Rokovo 2011

Udruga S.O.S. telefon – POZIV U POMOĆ i ove godine tradicionalnom uličnom akcijom je  upotpunila manifestaciju Dana grada Virovitice Rokovo 2011. Akcija se održala u subotu 13.08. i utorak 16.08. a cilj joj je bio upoznati građane s radom naše Udruge, ali i ulogom i važnosti organizacija civilnog društva općenito u zajednicama. Pored podjele promotivnih materijala koji govore o aktivnostima udruge, bila je organizirana i prigodna prodaja ručnih radova nastalih na kreativnim radionicama organiziranim u udruzi S.O.S telefon. Sav prihod od prodaje je namijenjen sufinanciranju naših projektnih aktivnosti kako bismo i dalje nastavili raditi na pružanju podrške i zaštite ženama žrtvama nasilja i promociji i zaštiti ljudskih prava svih građana.