Pod motom “Volim te svaki dan!”- povodom Valentinova u četvrtak 14.02. Udruge S.O.S. telefon organizira akciju informiranja građana putem promotivnih materijala.

Pod motom “Volim te svaki dan”- povodom Valentinova u četvrtak 14.02. Udruge S.O.S. telefon organizira akciju informiranja građana putem promotivnih materijala.

U četvrtak, 14.02. povodom Valentinova uz moto „Volim te svaki dan!“ udruga S.O.S. telefon Poziv u pomoć će na Trgu dr. F. Tuđmana (ispred Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica) u vremenu od 10-12h imati info pult na kojem će se dijeliti promotivni materijal i davati korisne informacije o kako bi se osvijestilo šire građanstvo o potrebi suzbijanja i prevencije nasilja nad ženama, ali i nasilja općenito.

Pozivamo sve građane da posjete naš info pult, informiraju se i pošalju jasnu poruku kako nasilje, bez obzira kako se ono predstavlja, uvijek ostaje nasilje te da je kao takovo potpuno neprihvatljiv oblik ponašanja.

Akcija se organizira u sklopu projekta “Sigurno mjesto” kojeg financijski podržava Europska unija a financiran iz programa IPA 2009 “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu programa pružanja inovativnih socijalnih usluga u područjima od posebne državne skrbi”.

Cilj projekta je jačanja uloge, kapaciteta i suradnje organizacija civilnog društva i lokalnih aktera u pružanju inovativnih socijalnih usluga za žrtve rodno uvjetovanog nasilja u područjima od posebne državne skrbi, kroz edukaciju, umrežavanje te razvoj i implementaciju minimalnih standarda u radu sa žrtvama rodno uvjetovanog nasilja.