Udruga S.O.S. telefon započela je s provedbom projekta „Zaštita žena žrtava nasilja“ koji je financiran od strane Veleposlanstva Finske u Republici Hrvatskoj.
Glavni cilj projekta je doprinijeti smanjenju obiteljskog nasilja na području VPŽ kroz pružanje direktne pomoći žrtvama nasilja i kroz edukaciju i poboljšanje suradnje institucija nadležnih za zaštitu žena žrtava obiteljskog nasilja.
Projekt je započeo 01. listopada 2011. godine, a provodit će se do 30. rujna 2012. godine na području Virovitičko-podravske županije. Udruga S.O.S. telefon započela je s provedbom projekta „Zaštita žena žrtava nasilja“ koji je financiran od strane Veleposlanstva Finske u Republici Hrvatskoj.
Glavni cilj projekta je doprinijeti smanjenju obiteljskog nasilja na području VPŽ kroz pružanje direktne pomoći žrtvama nasilja i kroz edukaciju i poboljšanje suradnje institucija nadležnih za zaštitu žena žrtava obiteljskog nasilja.
Projekt je započeo 01. listopada 2011. godine, a provodit će se do 30. rujna 2012. godine na području Virovitičko-podravske županije.
Pored S.O.S. linije i direktnog savjetovališta za žene žrtve nasilja koji će se provoditi tijekom cijelog trajanja projekta, radit ćemo na uspostavi multisektorske suradnje i umrežavanju svih ključnih dionika koji rade na prevenciji i suzbijanju nasilja nad ženama kao i pružanju zaštite ženama žrtvama nasilja.
Putem sastanaka i seminara za predstavnike institucija s područja Virovitičko-podravske županije radit ćemo na uspostavljanju multidisciplinarnog tima za prevenciju i suzbijanje nasilja nad ženama kako bi se unaprijedila suradnja svih dionika koji rade na problematici nasilja te kako bi se postigla učinkovitija zaštita žena žrtava.