U okviru programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ izrađen je audio-video materijal namijenjen slijepim i slabovidnim osobama te gluhim i nagluhim osobama.
Audio-video materijal sadrži informacije o pravima, dostupnosti usluga te kontakt podatke Ženske sobe i 10 partnerskih organizacija (Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga “HERA” Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (S.O.S. telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije); Udruga ZvoniMir) koje pružaju besplatnu pomoć i podršku na području 13 županija u Hrvatskoj. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske.
Ako ste žrtva ili svjedok/svjedokinja kaznenog djela, ne morate sami prolaziti kroz cjelokupni postupak.
Mi smo ovdje za Vas!

Udruga S.O.S.- savjetovanje osnaživanje, suradnja dostupna je svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati na telefon 033/721-500

Ovaj audio-video materijal izrađen je uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske. Sadržaj ovog audio-video materijala isključiva je odgovornost Ženske sobe – Centra za seksualna prava i ni na koji način ne može se smatrati da odražava gledište Ministarstva pravosuđa i uprave.