Članice udruge S.O.S. telefon sudjelovale su na trodnevnom treningu Nasilje i diskriminacija prema ženama s invaliditetomod 03. -05. 07. 2013. u Termama Jezerčica koji je organizirala Ženska soba – Centar za seksualna prava.

 

Članice udruge S.O.S. telefon sudjelovale su na trodnevnom treningu Nasilje i diskriminacija prema ženama s invaliditetomod 03. -05. 07. 2013. u Termama Jezerčica koji je organizirala Ženska soba – Centar za seksualna prava.

Trening je bio namijenjen predstavnicama organizacija civilnog društva koje rade direktno sa ženama žrtvama nasilja u skloništima i savjetovalištima širom Hrvatske, kao i predstavnicama organizacija osoba s invaliditetom s ciljem nastavka otvaranja teme o nasilju prema ženama s invaliditetom i jačanja postojeće suradnje te pronalaženje modaliteta za nastavak zajedničkog rada na suzbijanju nasilja prema ženama, pogotovo ženama s invaliditetom.

Trening su facilitirale dr. sc. Maja Mamula, Maja Vukmanić i Antonija Hojt Ilić iz Ženske sobe, a gošće- predavačice bile su:

  • Mira Pekeč – Knežević, zamjenica Pravobraniteljice za ravnopravnost osoba s invaliditetom,
  • Martina Krnić Piktija, stručna savjetnica za pravna pitanja, Ured Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova,
  • Marica Mirić, koordinatorica projekata SOIH-a,
  • Mira Katalenić, predsjednica Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet,
  • Štefica Roginić, voditeljica SOS telefona za žene s invaliditetom žrtve nasilja i
  • Gordana Jurčević, predsjednica SOIH Mreže žena s invaliditetom