Dana 04. i 05. 06. 2019. godine Udruga S.O.S. Virovitica sudjelovala je na partnerskom sastanku u sklopu programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ koji se je održao na seoskom imanju obitelji Kezele u Šumećanima.


Dana 04. i 05. 06. 2019. godine Udruga S.O.S. Virovitica sudjelovala je na partnerskom sastanku u sklopu programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ koji se je održao na seoskom imanju obitelji Kezele u Šumećanima.

Prvog dana sastanka evaluirali smo provedbu prve polovice druge godine programa i iznesli  svoja zadovoljstva i kritike samom provedbom  i promišljali smo  kako unaprijediti postojeće usluge, a sve s ciljem što kvalitetnijeg pružanja pomoći i podrške žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela.

Drugi dan smo analizirali slučajeve sa psihološkog aspekta, analizirali razna iskustva i probleme te smo na samom kraju razgovarali sa odvjetnikom Kristijanom Pelcom koji nam je bio na raspolaganju za sva pitanja i nedoumice gledano sa pravnog aspekta.

Ženska soba – Centar za seksualna prava je nositeljica programa kojeg financijski podržava Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske. Program se provodi u partnerstvu s 10 organizacija civilnog društva: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Ženska grupa Karlovac Korak- Odjel za razvoj i projekte, SOS Virovitica, Informativno pravni centar – IPC Centar za građanske inicijative Poreč; Delfin Zamir DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Udruga ZvoniMir.