Članice udruge S.O.S. telefon su 02. ožujka, na poziv ravnatelja Joze Matoševića, sudjelovale su na obilježavanju Dana škole srednje škole Bartol Kašić iz Grubišnog Polja.

Članice udruge S.O.S. telefon su 02. ožujka, na poziv ravnatelja Joze Matoševića, sudjelovale su na obilježavanju Dana škole srednje škole Bartol Kašić iz Grubišnog Polja.

U sklopu obilježavanja Dana škole učenici izabiru njima zanimljive teme koje će se obrađivati taj dan, pa su tako ove godine, između ostalih, izabrali temu „Trgovanje ljudima“.

Tema je učenicima prezentirana na interaktivan, radionički način. Održane su tri radionice za ukupno 71 učenika/cu.

Učenicima su kroz interaktivni pristup dobili saznanja o pojavi trgovanja ljudima, načinima vrbovanja , metodama kontrole žrtava i na kraju, kako se zaštiti i kome se obratiti za pomoć ukoliko se nađu u opasnosti da postanu žrtve ili posumnjaju na trgovinu ljudima u njihovoj blizini.

Na kraju svake radionice učenici su napravili kratku evaluaciju – podijeljeni su im papirići na koje su upisivali ocjenu radionice od 1 do 5. Najviše učenika radionicu je ocijenilo ocjenom 5, a bilo je i nekoliko učenika koji su nam dali ocjenu 10, pa čak i 20. To nam pokazuje da je učenicima zanimljiva tema, ali i način rada koji nije strogo predavački već se uključuju i učenici što osigurava veću njihovu pažnju, a samim time omogućuje i da zapamte više informacija o samoj temi.

no images were found