os 02.10.2013.

Članice organizacije S.O.S. Virovitica sudjelovale su na javnoj raspravi „Kako pokrenuti pozitivne društvene promjene“  – Uloga civilnog društva u socijalnom uključivanju i izgradnji pravednijeg društva koja se je održala u Osijeku, 01.10.2013. godine u sklopu projekta „LIBERA – podrška organizacijama u istraživanju i zagovaranju“osijek, 1 listopad 2013, 11.00 sati - Trg L. Mirskog 1, javna rasprava GONG-a,  Volonterskog centra Osijek i Centra za gra?anske inicijative snimio zdenko pu¨i? ------ Osijek 2 stupca color

 

Članice organizacije S.O.S. Virovitica sudjelovale su na javnoj raspravi „Kako pokrenuti pozitivne društvene promjene“  – Uloga civilnog društva u socijalnom uključivanju i izgradnji pravednijeg društva koja se je održala u Osijeku, 01.10.2013. godine u sklopu projekta „LIBERA – podrška organizacijama u istraživanju i zagovaranju“

U prvom dijelu rasprave bilo je riječi o ulozi organizacija civilnog društva u socijalnom uključivanju i izgradnji pravednijeg društva nekada i sada, a svoja iskustva iznosile su Ivana Milas iz Nansen Dijalog Centar Osijek, Katarina Kruhonja mirovna aktivistica i Lejla Šehić Relić ispred Volonterskog centra Osijek. Martina Horvat iz GONG-a predstavila je izvještaj o potrebama i kapacitetima organizacija te edukacija za razvoj analitičkih i zagovaračkih kompetencija organizacija civilnog društva.

U drugom djelu radilo se u skupinama na procjeni potreba i kapaciteta organizacija civilnog društva i vodile su ga Nikoleta Poljak iz Volonterskog centra Osijek i Jelena Berković iz GONG-a.

Predstavljen je i program edukacije namijenjen organizacijama civilnog društva zainteresiranim za razvoj zagovaračkih i analitičkih kapaciteta koja će biti održana u studenom u Osijeku.