Studijsko putovanje međuresornog županijskog tima za prevenciju i suzbijanje nasilja nad ženama u Crnu goru u razdoblju od 03. do 07. lipnja 2013. godine, organizirala je udruga S.O.S. telefon Poziv u pomoć iz Virovitice. Putovanje je realizirano  uz financijsku potporu Ekumenske inicijative žena i sufinanciranje  Virovitičko-podravske županije. Domaćin studijske posjete u Crnoj Gori  bila nam je udruga SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja iz Podgorice.

Studijsko putovanje međuresornog županijskog tima za prevenciju i suzbijanje nasilja nad ženama u Crnu goru u razdoblju od 03. do 07. lipnja 2013. godine, organizirala je udruga S.O.S. telefon Poziv u pomoć iz Virovitice. Putovanje je realizirano  uz financijsku potporu Ekumenske inicijative žena i sufinanciranje  Virovitičko-podravske županije. Domaćin studijske posjete u Crnoj Gori  bila nam je udruga SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja iz Podgorice.

Crnu goru izabrali smo za studijsku posjetu iz razloga što i oni imaju formirane međuresorne timove za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji kao i R. Hrvatska, te imaju slično zakonodavstvo i dokumente koji reguliraju pitanja obiteljskog nasilja.

Uspostavljanjem međunarodne suradnje radimo na međusobnom osnaživanju i podizanju razine kvalitete zaštite žrtava obiteljskog nasilja.

Glavni cilj posjeta bilo je međusobno povezivanje i  jačanje kapaciteta predstavnika/ica NVO-a i institucija s područja Virovitičko-podravske županije  za rad na problematici obiteljskog nasilja kroz razmjenu iskustava i primjera dobre prakse s institucijama i NVO-ima iz Crne Gore te uspostavljanje temelja za međunarodnu multidisciplinarnu suradnju.

Studijski posjet trajao je pet dana, a domaćini su nam iskazali veliku pozornost i pokazali veliku dobrodošlicu i zanimanje za naš rad. Koncept posjete sastojao se od sastanaka s predstavnicima raznih institucija i nevladinih organizacija na kojima su  razmijenjena iskustava, primjeri dobre prakse sa svrhom  unaprjeđenja djelovanja na rješavanju problema obiteljskog nasilja. Tijekom trajanja putovanja posjetili smo: SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica, Kancelariju Ombudsmana, Osnovni sud Podgorica, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava – odjeljenje za rodnu ravnopravnost Vlade Crne Gore, Vijeće za prekršaje, Organ za prekršaje, Policiju – odjeljenje za nasilje u porodici, Centar za socijalni rad Podgorica, SOS telefon Nikšić – sklonište za žene žrtve nasilja u porodici.

Dogovorena je daljnja suradnja na projektima od zajedničke koristi za razvoj i unapređenje suradnje u regiji. Na svakom susretu promovirali smo grad Viroviticu i Virovitičko-podravsku županiju te uručili prikladne poklone za sjećanje na našu  posjetu. Dobili smo obećanje za posjetu NVO-a i institucija iz Podgorice u Viroviticu i nadamo se skoroj realizaciji istog.

Pregled rada aktera na suzbijanju obiteljskog nasilja iz Crne Gore:

SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica

 • Osnovani su 1997 godine i od tada aktivno rade na promociji ženskih i dječjih ljudskih prava i eliminaciji nasilja nad ženama i djecom
 • Od 2004 godine pokrenuli su multidisciplinarni tim za borbu protiv nasilja nad ženama
 • Rade obuke policijskih službenika, zdravstvenih djelatnika, sudskih djelatnika, službenika u CZSS-u
 • Lobiraju za izmjene zakonskih regulativa
 • Sudjelovale su u izradi Protokola o postupanju policijskih službenika
 • 2000 godine su pokrenule kampanju protiv amnestije za zahtjevima da se iz amnestije isključe počinitelji bludnih radnji i silovanja. Kampanja je trajala 10 dana u kojima je skupljeno 23000 potpisa

Kancelarija Ombudsmana

 • Sućko Baković, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore
 • Na poziciji Ombudsmana je od 2009. Godine
 • Neke od nadležnosti su mu zaštita od nasilja u obitelji i prikupljanje podataka od prekršajnih organa
 • Ostvaruje dobru suradnju s nevladinim organizacijama
 • Ostvaruje i dobru suradnju s Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova, za djecu i osobe s invaliditetom iz Hrvatske
 • Kao probleme vezane za nasilje u obitelji ističe: nedovoljno prijavljivanje od strane zdravstvenih djelatnika, nisku razinu spremnosti države za financiranje nevladinih organizacija, ne postojanje državne institucije za smještaj i podršku ženama žrtvama nasilja, slaba karika u borbi protiv nasilja nad ženama su Centri za socijalni rad

Osnovni sud Podgorica

 • Predsjednik suda Zoran Radulović
 • Na toj je poziciji od veljače 2009 godine
 • To je najveći sud u Crnoj Gori i ima 37 sudaca
 • Oko polovina svih kaznenih predmeta Crne Gore rješava se na tome sudu
 • Sudjelovao je u izradi Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji koji je donesen 2010. Godine, a pri izradi konzultirani su stručnjaci iz Hrvatske (sutkinja Visokog prekršajnog suda Branka Žigante Živković), te je zakon i izrađen po hrvatskom modelu
 • Kazneno djelo nasilja u obitelji je stupanjem na snagu prekršajnog zakona suženo
 • Do 2010, odnosno do stupanja na snagu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici,  nasilje je bilo karakterizirano kao kazneno djelo
 • Za Zakon o zaštiti od nasilja u porodici nadležan je Organ za prekršaje, koji se treba ove godine preustrojiti u Sud za prekršaje
 • Po tome zakonu žrtva ima pravo zatražiti zaštitnu mjeru i žrtva ima pravo na povjerljivo lice, odnosno osobu koja će ju pratiti u institucijama kroz koje prolazi tijekom prijavljivanja i procesuiranja nasilja
 • Od 01. Siječnja 2012. Godine pri Osnovnim sudovima djeluju službe za besplatnu pravnu pomoć
 • Žrtve nasilja u obitelji imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć ukoliko su žrtve kaznenog djela, ne i prekršajnog, što predsjednik Osnovnog suda ističe kao nedostatak Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći
 • Još uvijek je malo zahtjeva za besplatnom pravnom pomoći – tijekom 2013. Godine tek 2
 • Imaju i Zakon o suzbijanju diskriminacije na temelju kojega su tek nedavno imali prvu presudu
 • Postoji i Zakon o ravnopravnosti spolova – vrlo je sličan hrvatskome. U njemu nema kaznenih odredbi, osim u dijelu koji se tiče vođenja rodne statistike – ukoliko se takva statistika ne vodi kazne su vrlo visoke

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava – odjeljenje za rodnu ravnopravnost Vlade CG

 • Samostalna savjetnica Bošković Irena
 • Odjel za rodnu ravnopravnost postoji od 2003 godine kada je djelovao kao Ured pri Vladi Crne Gore. Od 2009. Godine postaje dio Ministarstva za ljudska i manjinska prava
 • Dvije osobe zaposlene su u Odjelu za rodnu ravnopravnost a djeluju na područjima obrazovanja, zdravstva, nasilja u obitelji, politike, ekonomije
 • 2008. Godine donijeli su prvi Strateški plan za rodnu ravnopravnost koji je bio važeći do 2012. Godine. Sada imaju novi za razdoblje od 2013. – 2017.
 • Pri svim Ministarstvima postoje koordinatori za rodnu ravnopravnost
 • Surađuju s 14 od ukupno 21 općine na području Crne Gore. Pri nekim općinama imaju osobe za rodnu ravnopravnost a pri nekima savjete
 • Ostvaruju dobru suradnju s nevladinim organizacijama

Vijeće za prekršaje i Organ za prekršaje

 • Zoran Živković, predsjednik Vijeća za prekršaje i Srdđan Đurović, predsjednik Organa za prekršaje
 • Ostvaruju dobru suradnju s prekršajnim sucima iz Hrvatske
 • Do 1994. Godine bili su ustrojeni kao Sudovi za prekršaje, od tada su Organi za prekršaje
 • Nadležni su za provedbu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici – Organ za prekršaje kao prvostupanjsko tijelo i Vijeće za prekršaje kao drugostupanjsko

 

 

Policija – odjeljenje za nasilje u porodici

 • Slavko Milić, rukovoditelj referade za suzbijanje obiteljskog nasilja i maloljetničke delinkvencije i član multidisciplinarnog tima osnovanog 2004. Godine; član trenerskog tima za suzbijanje obiteljskog nasilja
 • Borislav Lazarević i Snežana Zekić – policijski službenici u Jedinici za zaštitu od nasilja u porodici
 • Takva jedinica osnovana je samo u Podgorici
 • Jedinica za zaštitu od nasilja u obitelji postupa po prekršajnom zakonu
 • Ako se Zakon o zaštiti od nasilja u porodici prekrši treći put, to djelo se kvalificira kao kazneno djelo bez obzira na težinu djela.
 • Državni tužitelj je, prema novom Zakonu o kaznenom postupku, nadležan okarakterizirati djelo kao prekršaj ili kazneno djelo – uvijek, odnosno u svakom saznanju o izvršenom djelu
 • Ukoliko se prekrši mjera zabrane prilaska, to djelo se odmah kvalificira kao kazneno djelo
 • Policijski službenici ovlašteni su izricati policijske naredbe, npr. onu o udaljenju počinitelja iz stana (ta policijska naredba može trajati najviše 3 dana)

Centar za socijalni rad Podgorica

 • Vesna Stojanović, direktorica i Maja Luketić, rukovoditeljica sektora za socijalni rad i koordinatorica multidisciplinarnog tima za zaštitu od nasilja u obitelji
 • Multidisciplinarni tim sastoji se od predstavnika/ica Osnovnog suda, Organa za prekršaje, Doma zdravlja, Centar za socijalni rad, nevladinih organizacija, policije, tužiteljstva, općine i Ministarstava
 • Sastaju se jednom mjesečno, po potrebi i češće
 • Žene žrtve nasilja smještaju u sigurne ženske kuće
 • Stanove korisnicima/ama socijalne pomoći ne dodjeljuju oni već općina, ali na prijedlog Centra. Pri dodijeli stanova objavljuje se natječaj i osniva komisija koja prema unaprijed određenim kriterijima donosi odluku o dodijeli stana

 

SOS telefon Nikšić – sklonište za žene žrtve nasilja u porodici

 • Postoje već 16 godina
 • Pružaju direktnu pomoć ženama žrtvama nasilja i njihovoj djeci
 • Zagovaraju na bazi autentičnih ženskih iskustava
 • Imaju pravno i psihološko savjetovalište, te organiziraju radionice za osnaživanje žena žrtava nasilja
 • Od 2009. Godine vode sklonište za žrtve nasilja, a 2010 godine pokrenule su inicijativu za izgradnju novoga skloništa po standardima WAVE mreže. Izgradnju skloništa financiraju same kroz projekte
 • Kapacitet skloništa za sada je 21 mjesto
 • Djeluju na multidisciplinarnom principu, odnosno u suradnji s institucijama

U studijskom posjetu sudjelovalo je 7 predstavnica, članica multidisciplinarnog tima za prevenciju i suzbijanje nasilja nad ženama – Desa Kolesarić, predsjednica udruge S.O.S. telefon i predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Virovitičko-podravske županije, Marija Bajan Prokl, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Virovitičko-podravske županije, Gordana Radusin, zaposlenica Centra za socijalnu skrb, Višnja Kajzer, glavna sestra i pomoćnica ravnateljice za sestrinska pitanja i nacionalna koordinatorica iz područja zdravstva, Jasminka Lovretić, viša sudska savjetnica Prekršajnog suda u Virovitici, Snežana Paripović i Jelena Kolesarić, zaposlenice udruge S.O.S. telefon.