web1

U sklopu projekta ”I will – I know – I can” od 29. – 31.05.2014. u Termama Tuhelj održan je trodnevni rezidencijalni seminar pod nazivom ”Zaštita prava i pružanje socijalnih usluga osobama s invaliditetom” u organizaciji udruge S.O.S. Virovitica i partnerske organizacije Udruge osoba s invaliditetom Slatina.web2

U sklopu projekta ”I will – I know – I can” od 29. – 31.05.2014. u Termama Tuhelj održan je trodnevni rezidencijalni seminar pod nazivom ”Zaštita prava i pružanje socijalnih usluga osobama s invaliditetom” u organizaciji udruge S.O.S. Virovitica i partnerske organizacije Udruge osoba s invaliditetom Slatina.

Na seminaru je sudjelovalo tridesetak članova/ica organizacija osoba s invaliditetom i organizacija koje rade s osobama s invaliditetom te predstavnici policije, sudstva, Centra za socijalnu skrb i državnog odvjetništva. Riječ je o nastavku na prvi modul koji je održan od 27.02. – 01. 03.2014. pod temom ”Iste potrebe – različite mogućnosti” i za cilj je imao umrežavanje predstavnika/ica OCD-a i institucija kako bi se poboljšala međusobna suradnja, upoznale specifičnosti osoba s invaliditetom i smanjila diskriminacija i marginalizacija osoba s invaliditetom u svakodnevnom kontaktu s predstavnicima/ama institucija.  Naglasak je stavljen na nasilje nad osobama s invaliditetom i stanje prava osoba s invaliditetom u zemljama iz regije.

Predavači su bili Janja Milinković (Filozofski fakultet Mostar) koja je predstavila stanje i sustav socijalne zaštite u BiH te usporedila sustave zemalja u regiji, Sunčica Pivčević Grbavac (savjetnica Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom) osvrnula se na problematiku nasilja nad osobama s invaliditetom, zakonskim okvirom vezanim uz ovu tematiku te djelokrugu rada Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Hiljmnijeta Apuk (Udruga Little People of Kosova) predstavila je međunarodna iskustva u odnosu na osobe s invaliditetom, otvoreno progovarala o problematici te nudila načine i modele rješenja, Štefica Roginić (voditeljica SOS telefona za žene s invaliditetom (SOIH)) predstavila je rad i važnost S.O.S. telefona te najčešću problematiku koja im se pojavljuje u radu s osobama s invaliditetom i Gordana Jurčević (SOIH – Mreža žena s invaliditetom) koja je iznijela problematiku nasilja nad ženama osobama s invaliditetom.

Izlaganja predavača ukazala su koliko je područje rada s osobama s invaliditetom još široko i koliko truda i napora iziskuje, a pogotovo kada je riječ o nasilju nad osobama s invaliditetom s obzirom da su u pitanju velike crne brojke. Jedan od bitnih zaključaka je važnost nastavaka međusektorskog povezivanja i suradnje kao i daljnja senzibilizacija i osvještavanje javnosti o toleranciji i prihvaćanju različitosti.

Projekt I will – I know – I can, u skopu kojeg je održan seminar za cilj ima doprinijeti smanjenu diskriminacije i marginaliziranosti osoba s invaliditetom i žena žrtava nasilja s invaliditetom na području Virovitičko-podravske županije. Nositeljica projekta je udruga S.O.S. savjetovanje, osnaživanje, suradnja, partnerska organizacija je Udruge osoba s invaliditetom Slatina, a financiran je od strane Europske unije u sklopu Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava (EIDHR) i sufinanciran od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.