U srijedu, 09.09.2020., u prostorijama Policijske uprave Virovitičko-podravske u Virovitici održan je još jedan u nizu sastanaka kako bi se predstavnicima Policijske uprave  predstavio program  „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“.*

Na sastanku su sudjelovale dvije predstavnice udruge S.O.S. Virovitica  te 6 predstavnika/ca Policijske uprave Virovitičko podravske i Policijske postaje Pitomača .

Predstavnice udruge S.O.S. Virovitica predstavile su usluge koje pružamo u sklopu programa te koje aktivnosti su ostale za provedbu do kraja 2020.godine. Navela se važnost suradnje vezana za upućivanje žrtava i svjedoka od strane policijskih službenika prema udruzi kao i sama komunikacija sa žrtvom prilikom uručivanja obavijesti o pravima žrtve na kojem se nalaze naši kontakt podaci. Istaknula su se prava koja se korisnicima/ama pokazuju od iznimne važnosti prilikom pratnje na neku od institucija.

Predstavnici policijske uprave izrazili su punu podršku provedbi programa na području grada Virovitice i Virovitičko-podravske županije. Osvrnuli su se na kaznena djela koja se najčešće javljaju te još jednom ukazali na bitnost zajedničke suradnje. Iskazali su otvorenost prema budućoj suradnji, te je dogovoreno kako će stranke i dalje u  postupcima informirati o uslugama koje pruža udruga S.O.S. Virovitica u sklopu programa.

Policijskim predstavnicima podijelili smo informativne materijale te ih zamolili da današnje informacije te iskustva podijele sa ostalim policijskim službenicima njihovih postaja.

 

*Ženska soba – Centar za seksualna prava je nositeljica programa kojeg financijski podržava Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske. Program se provodi u partnerstvu s 10 organizacija civilnog društva: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Ženska grupa Karlovac Korak- Odjel za razvoj i projekte, SOS Virovitica, Informativno pravni centar – IPC Centar za građanske inicijative Poreč; Delfin Zamir DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Udruga ZvoniMir