web1

U prostorijama Češkog doma u Virovitici 10.12.2015. godine s početkom u 18.00 sati održana je promocija Priručnika za žrtve i svjedoke u kaznenom postupku. Na promociji Priručnika nastalog u sklopu projekta ”Znanjem do promjena”* autorice priručnika su pred 30-tak prisutnih predstavile njegov sadržaj i namjenu.web2

U prostorijama Češkog doma u Virovitici 10.12.2015. godine s početkom u 18.00 sati održana je promocija Priručnika za žrtve i svjedoke u kaznenom postupku. Na promociji Priručnika nastalog u sklopu projekta ”Znanjem do promjena”* autorice priručnika su pred 30-tak prisutnih predstavile njegov sadržaj i namjenu. Priručnik je predstavljen na Međunarodni dan ljudskih prava.

Nastanak priručnika potaknut je s ciljem informiranja i pojašnjavanja cjelokupnog kaznenopravnog sustava te tijeka sudskih procesa u kojima se osobe mogu naći u svojstvu žrtve ili svjedoka kako bi se unaprijedilo razumijevanje samog postupka. Njime se želi pridonijeti osnaživanju osoba za prijavljivanje nasilja, zatim otklanjanju vlastite krivice i odgovornosti za djela nasilnika, ali i utjecati na stvaranje povjerenja u institucije nadležne za sankcioniranje počinitelja nasilja. Razumijevanje procesa u slučajevima kada se žrtve odluče prijaviti nasilje ili se nađu u svojstvu svjedoka od krucijalnog je značaja, stoga se u priručniku na jednostavan i razumljiv način iznose korisne informacije o kazneno-pravnom sustavu i tijeku sudskih procesa kako bi se osobama koje nisu pravno educirane ukazalo na mogućnosti korištenja vlastitih prava. Priručnik je koncipiran u četiri dijela u kojima se nastoji obuhvatiti geneza nasilja i nasilnih ponašanja te tijek samog sudskog procesa i tretmana žrtava i svjedoka kaznenog postupka u koji su uključeni. Cjeline priručnika odnose se na zaštitu žrtava obiteljskog nasilja, kazneni postupak, Zakon o socijalnoj skrbi te informacije koje upotpunjuju i objedinjuju prethodne teme i time tvore cjelokupni sistem proceduralnog detektiranja nasilja, sankcioniranje kaznenih postupaka uzrokovanih nasiljem te upoznavanje sa zakonskim regulativama i okvirima.

Priručnik je višemjesečni rad autorica Dese Kolesarić i Ines Hečimović, a na promociji su prisutne upoznale s pojedinostima i izazovima nastanka priručnika te su iskoristile priliku i zahvalile svima koji su sudjelovali u realizaciji uspješno zajedničkog projekta izrade priručnika.

Uz priručnik, na promociji je predstavljen i Vodič pružatelja socijalnih usluga Koprivničko-križevačke županije, Požeško-slavonske, Virovtičko-podravske županije u kome se nalaze osnovne informacije o organizacijama civilnog društva i institucijama s područja navedenih županija koje su pružatelji socijalnih usluga. Sam Vodič prisutnima je sadržajno pojasnila voditeljica projekta ”Znanjem do promjena” Jelena Kolesarić istaknuvši kako je stvoren s namjerom poboljšanja vidljivosti aktivnih organizacija kako bi se u suradnji s ostalim dionicima na lokalitetu osigurale i povećale usluge pružanje pomoći i podrške osobama u nepovoljnom položaju.

 

* Projekt „Znanjem do promjena“ provode udruga S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja i partnerske organizacije Udruga žena „HERA“ Križevci i Centar za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“. Cilj projekta je unaprjeđenje sposobnosti OCD-a za pružanje socijalnih usluga i jačanje partnerstva i suradnje civilnog društva s ostalim dionicima koji djeluju u području pružanja socijalnih usluga. Projekt čija je vrijednost 749.957,00kn sufinancira Europska unija u sklopu Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH i provodi se u okviru prioritetne osi 5. Jačanje uloge civilnoga društva za bolje upravljanje i mjere 5.2 Jačanje uloge organizacija civilnoga društva (OCD-ova) za društveno-gospodarski rast i demokratski razvoj Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013.

 

sos-virovitica-transparentno-web