U

 

Predsjednica udruge S.O.S. Virovitica Desa Kolesarić sudjelovala je na specijaliziranoj edukaciji „Žrtve nasilja u obitelji – vulnerabilne grupe“ koja se održavala u Sisku od 06. i 07.11.2015. godine u organizaciji Ženske sobe – centra za seksualna prava iz Zagreba.

U

Predsjednica udruge S.O.S. Virovitica Desa Kolesarić sudjelovala je na specijaliziranoj edukaciji „Žrtve nasilja u obitelji – vulnerabilne grupe“ koja se održavala u Sisku od 06. i 07.11.2015. godine u organizaciji Ženske sobe – centra za seksualna prava iz Zagreba.

Edukacija o suzbijanju nasilja u obitelji s naglaskom na seksualno nasilje odvija se u 3 modula, a namijenjena je OCD-ima i centrima za socijalnu skrb, odnosno osobama koje direktno rade sa žrtvama nasilja u obitelji s naglaskom na seksualno nasilje. Prvi modul pod nazivom „Nasilje u obitelji i seksualno nasilje“ održan je 03. i 04.07.2015. godine u Donjoj Stubici, a nastavno na temu, drugi po redu modul održan je u Sisku 06. i 07.11.2015. godine pod nazivom „Žrtve nasilja u obitelji – vulnerabilne grupe“.

Sudionici/e nastavka edukacije bili su osobe koje rade u organizacijama civilnog društva i/ili centrima za socijalnu skrb, s područja Republike Hrvatske. Na edukaciji govorilo se o žrtvama nasilja s naglaskom na posebno osjetljive skupine žrtava i konkretnim primjerima, djeci žrtvama nasilja u obiteljima i konkretnim primjerima, drugim posebno osjetljivim skupinama žrtava nasilja u obitelji: osobe s invaliditetom, muškarci, LGBT, psihijatrijski bolesnici/e, osobe treće životne dobi, rad s počiniteljima – aspekt zaštite žrtava i o psihološkim aspektima svjedočenja.

Edukacija je sastavni dio projekta “Zajedno možemo više!” kojega provode Ženska soba – Centar za seksualna prava (Zagreb) u partnerstvu s Centrom za žene Adela (Sisak), Udrugom Brod – grupe za ženska ljudska prava (Slavonski Brod), Hrvatskom udrugom socijalnih radnika (Zagreb) i Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež (Zagreb). Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.