web1U Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije u Virovitici, 12.10.2014. godine., održano je predstavljanje projekta VIZIJE- VolonterI Za rodItelJe i djEcu.

Na konferenciji su prisutni predstavnici institucija, organizacija civilnog društva i šire građanstvo imali mogućnost dobiti informacije vezane uz projektu i mogućnostima uključivanja u projektne aktivnosti. Ispred udruge Roda projekt je predstavila Branka Mrzić Jagatić koja je pobliže objasnila o projektu, projektnim ciljevima, aktivnostima i rezultatima dok je ispred partnerske organizacije S.O.S. Virovitica Jelena Kolesarić predstavila tko se i na koji način može uključiti u projektne aktivnosti.

web2U Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije u Virovitici, 12.10.2014. godine., održano je predstavljanje projekta VIZIJE- VolonterI Za rodItelJe i djEcu.

Na konferenciji su prisutni predstavnici institucija, organizacija civilnog društva i šire građanstvo imali mogućnost dobiti informacije vezane uz projektu i mogućnostima uključivanja u projektne aktivnosti. Ispred udruge Roda projekt je predstavila Branka Mrzić Jagatić koja je pobliže objasnila o projektu, projektnim ciljevima, aktivnostima i rezultatima dok je ispred partnerske organizacije S.O.S. Virovitica Jelena Kolesarić predstavila tko se i na koji način može uključiti u projektne aktivnosti.

Cilj projekta je kroz volontiranje ojačati ekonomske i socijalne kohezije u manje razvijenim područjima za socijalno uključivanje roditelje i poboljšanje kvalitete života. Ostvarivanje cilja planirano je putem poticanja umrežavanja organizacija civilnog društva (OCD) i javnih institucija kroz implementiranje volonterskih aktivnosti namijenjenih socijalnom uključivanju i poboljšanju kvalitete života građana u manje razvijenim područjima, zatim povećanja mogućnosti zapošljavanja nezaposlenih mladih žena bez radnog iskustva kroz volonterske aktivnosti namijenjene socijalnom uključivanju roditelja u manje razvijenim područjima te podizanjem svijesti šire javnosti o višestrukim koristima volontiranja u svrhu socijalnog uključivanja kroz partnerstva između OCD-a i javnih institucija. Pružanjem savjetodavnih usluga, grupa podrške te radionica namijenjenih roditeljima i djeci, volonterke će stjecati potrebno iskustvo za siguran iskorak u svijet rada. Stručni timovi volonterki će kroz mobilne timove pružati podršku maloljetnim trudnicama i majkama, trudnicama i majkama s invaliditetom, samohranim roditeljima, obiteljima djece s teškoćama u razvoju te obiteljima s više od troje djece ili slabog imovinskog statusa.

Nakon predstavljanja projekta održane su fokus grupe s predstavnicima Centara za socijalnu skrb i predstavnicima organizacija civilnog društva koje su vodili Nina Pečnik i Jakov Palčić, a koje su ujedno i sastavna aktivnosti projekta. Podaci prikupljeni u radu grupa koristiti će se za mapiranje postojećih (izvan)institucionalnih socijalnih usluga i potreba za uslugama osjetljivih skupina roditelja.

 

O PROJEKTU VIZIJE – VolonterI Za rodItelJe i djEcu

Cilj projekta koji se provodi na području tri županije RH (Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska i Virovitičko-podravska županija) je jačanje ekonomske i socijalne kohezije u manje razvijenim područjima kroz volontiranje za socijalno uključivanje roditelja i poboljšanje kvalitete života građana.

Nositelj i partneri na projektu: Roditelji u akciji – RODA, Centri za socijalnu skrb Osijek, Virovitica i Vinkovci, Organizacija za građanske inicijative – OGI, Osijek, S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja, Virovitica.

Projekt, u trajanju od 24 mjeseca,  čija je ukupna vrijednost 127.331,07eura financira Europska unija u okviru IPA instrumenata predpristupne pomoći, IV komponenata – Razvoj ljudskih potencijala u iznosu od 85% ukupne vrijednosti projekta, a sufinancira ga Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Projekt je ugovoren u sklopu EU programa dodjele bespovratnih sredstava “Podrška programima organizacija civilnog društva aktivnih u području volonterstva za jačanje gospodarske i socijalne kohezije”. Provedbena tijela su Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.