Početnom konferencijom koja je održana 18.07.2013. u Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije u Virovitici široj javnosti predstavljen je projekt „I will – I know – I can!“.

Početnom konferencijom koja je održana 18.07.2013. u Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije u Virovitici široj javnosti predstavljen je projekt „I will – I know – I can!“.

Nositeljica projekta je udruga S.O.S. Virovitica, a partnerska organizacija Udruga osoba s invaliditetom Slatina. Projekt u trajanju od 18 mjeseci vrijedan 93.516,61€. financiran je od strane Europske Unije preko natječaja Europske Komisije u sklopu Europskog instrumenta za demokratizaciju i ljudska prava (EIDHR).

Na konferenciji su prisutni, predstavnici institucija, organizacija i zainteresirani građani imali priliku upoznati se s djelovanjem organizacija uključenih u provedbu projekta (S.O.S. Virovitica i UOSI), s projektnim ciljem, aktivnostima, rezultatima i financijama o čemu su govorile Desa Kolesarić predsjednica udruge S.O.S. Virovitica, Anđelka Zelenko predsjednica Udruge osoba s invaliditetom Slatina, Snežana Paripović financijska menadžerica projekta i Jelena Kolesarić projektna menadžerica.

Cilj projekta je pridonijeti smanjenju diskriminacije i marginalizacije osoba s invaliditetom i žena žrtava nasilja s invaliditetom na području Virovitičko-podravske županije. Aktivnosti koje će se provoditi uključuju jačanje kapaciteta udruga osoba s invaliditetom za rad na pružanju pomoći i podrške ženama s invaliditetom žrtvama nasilja, umrežavanje i povezivanje udruga s lokalnim dionicima i kampanja u sredstvima javnog informiranja za senzibilizaciju javnosti o specifičnostima osoba s invaliditetom i problematici nasilja nad ženama s invaliditetom.