web1

U Srednjoj školi ”Stjepana Ivšića” u Orahovici, 25.03.2015. godine održano je predavanje prof. dr. sc. Josipa Jankovića na temu ”Odgovorno roditeljstvo”, a predavanje je održano u sklopu projekta ”Djeca svojih postupaka” kojeg provodi Udruga S.O.S Virovitica u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Virovitica. Projektom se izgrađuje kultura nenasilja poticanjem pozitivnih oblika ponašanja kod djece i mladih te jačanje kompetencija za odgovorno roditeljstvo u Virovitičko-podravskoj županiji.web2

 

U Srednjoj školi ”Stjepana Ivšića” u Orahovici, 25.03.2015. godine održano je predavanje prof. dr. sc. Josipa Jankovića na temu ”Odgovorno roditeljstvo”, a predavanje je održano u sklopu projekta ”Djeca svojih postupaka” kojeg provodi Udruga S.O.S Virovitica u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Virovitica. Projektom se izgrađuje kultura nenasilja poticanjem pozitivnih oblika ponašanja kod djece i mladih te jačanje kompetencija za odgovorno roditeljstvo u Virovitičko-podravskoj županiji.

Predavač, prof. dr. sc. Janković, istaknuti je psiholog i sociolog čija su znanstvena istraživanja bila usmjerena na obiteljske odnose i njihove vrednote, razvoj socijalnog odnosa u školama, a kao autor ”Malih kreativnih socijalizacijskih skupina” razvio je poseban pristup i metode rada namijenjene prevenciji poremećaja u ponašanju i psihičkom funkcioniranju djece i mladih.

Predavanje ”Odgovorno roditeljstvo” putokaz je za uspješan odgoj kojim roditelji stječu kompetencije kako bi lakše savladali i suočili se s izazovima i poteškoćama u odgoju djece. Govoreći o elementima i metodama važnima za kvalitetan i uspješan odgoj, prof. dr. sc. Janković ističe kako je potrebno da se roditelji, prije nego što to postanu, pripreme za preuzimanje uloge odgajatelja educiranjem i informiranjem o potrebama djeteta, komunikacijskim vještinama te o stilovima roditeljstva kako bi se što bolje mogli prilagoditi odgojnom procesu. Istraživanjem dječjih potreba, posvećivanjem pažnje te emotivnom bliskošću, roditelji postižu povezanost sa svojom djecom što u konačnici rezultira uspješnim odgojem. ”Odgovorno roditeljstvo” stoga nastoji potaknuti sve roditelje, i one buduće, da svoje uloge shvate kao najveći poziv u njihovim životima jer će im nagrada stići u vidu odane i sretne djece.