Udruga S.O.S. telefon i Obiteljski centar Virovitičko-podravske županije sudjelovali su u aktivnostima Virovitičko-podravske Policijske uprave vezanima za obilježavanje 16 dana aktivizma protiv nasilja. Tim povodom održana su predavanja za učenike osmih razreda osnovne škole Vladimir Nazor i osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić iz Virovitice.

Udruga S.O.S. telefon i Obiteljski centar Virovitičko-podravske županije sudjelovali su u aktivnostima Virovitičko-podravske Policijske uprave vezanima za obilježavanje 16 dana aktivizma protiv nasilja. Tim povodom održana su predavanja za učenike osmih razreda osnovne škole Vladimir Nazor i osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić iz Virovitice.

Tema predavanja bila je prevencija svih oblika nasilja s naglaskom na vršnjačko nasilje i nasilje u školama. Psihologinja Obiteljskog centra, Sandra Matošina Borbaš učenike/ce je upoznala s pojmovima nasilja, vrstama nasilja, karakteristikama nasilnika i žrtava, te načinima zaštite, a djelatnica S.O.S. telefona, Snježana Paripović je, pored predstavljanja aktivnosti udruge, kroz interaktivan pristup pojasnila je učenicima/ama određene mitove koji prevladavaju o nasilju.

Cilj ovih aktivnosti bio je potaknuti učenike/ce da za nasilje nikad i ni u kojem slučaju nema opravdanja, te da ukoliko znaju za slučaj nasilja progovore o njemu jer šutnja i ignoriranje ne donose rješenje problema već znače sudjelovanje u njemu.