evaluation

Udruga S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja traži evaluatora za provedbu evaluacije projekta “Znanjem do promjena”, koji se provodi o u periodu od 29.12.2014. do 28.02.2016. na području Virovitičko-podravske, Koprivničko-križevačke i Požeško-slavonske županije.

Udruga S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja traži evaluatora za provedbu evaluacije projekta “Znanjem do promjena”, koji se provodi o u periodu od 29.12.2014. do 28.02.2016. na području Virovitičko-podravske, Koprivničko-križevačke i Požeško-slavonske županije.

I Opis projekta

Projekt „Znanjem do promjena“ provode udruga S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja i partnerske organizacije Udruga žena „HERA“ Križevci i Centar za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“. Cilj projekta je unaprjeđenje sposobnosti OCD-a za pružanje socijalnih usluga i jačanje partnerstva i suradnje civilnog društva s ostalim dionicima koji djeluju u području pružanja socijalnih usluga. Projekt čija je vrijednost 749.957,00kn sufinancira Europska unija u sklopu Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH i provodi se u okviru prioritetne osi 5. Jačanje uloge civilnoga društva za bolje upravljanje i mjere 5.2 Jačanje uloge organizacija civilnoga društva (OCD-ova) za društveno-gospodarski rast i demokratski razvoj Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013.

Ciljevi projekta: 

Opći cilj:

Unaprijediti sposobnosti OCDa za pružanje socijalnih usluga i jačati partnerstvo i suradnju civilnog društva s ostalim dionicima koji djeluju u području pružanja socijalnih usluga

Specifični cilj

Jačanje kapaciteta OCDa i međusektorske suradnje za pružanje socijalnih usluga na području VPŽ-a, PSŽ-a i KKŽ-a

Ciljana skupina korisnika:

predstavnici organizacija civilnog društva, predstavnici lokalnih dionika, osobe u nepovoljnom položaju, šira javnost

Glavne aktivnosti:

Jačanje kapaciteta OCDa za pružanje socijalnih usluga i izrada vodiča pružatelja socijalnih usluga na području VPŽ, PSŽ i KKŽ

Umrežavanje i povezivanje OCDa i lokalnih dionika

Pružanje stručne pomoći i podrške osobama u nepovoljnom položaju

Promidžba i vidljivost

Upravljanje projektom

II  Opis poslova evaluatora/ice

Evaluator/ica će obaviti sljedeće poslove:

– upoznavanje s projektom kroz analizu projektne dokumentacije i konzultacije s nositeljem projekta i partnerskim organizacijama

– izrada plana evaluacije, s opisom metodološkog pristupa i indikatora koji će biti korišteni, te opisom ciljnih grupa i planom aktivnosti u procesu evaluacije

– sudjelovanje na završnoj konferenciji projekta radi boljeg stjecanja uvida u projekt i mogućnosti za obavljanje dodatnih intervjua s ciljanim skupinama

– izrada nacrta evaluacije koji će biti dostavljen nositelju projekta radi davanja eventualnih komentara

– izrada finalne evaluacije

III  Profil evaluatora/ice

Evaluator/ica treba imati sljedeće kvalifikacije:

Iskustvo u evaluaciji i monitoringu projekata (poželjno iskustvo u evaluaciji projekata financiranih sredstvima EU)

Poznavanje organizacija civilnog društva

Poznavanje rada s osoba u nepovoljnom položaju (osjetljive skupine građana)

IV  Termini provođenja evaluacije

Početak evaluacije je u siječnju 2016.godine. Nacrt evaluacije se očekuje do 05.02.2016., a finalni izvještaj do 19.02.2016.

V  Troškovi

Predviđen je honorar za izvršene usluge koji će evaluatoru/ici biti uplaćen nakon prihvaćenog finalnog izvještaja.

VI  Prijave

Rok za dostavljanje prijava

Ponude dostaviti na e-mail adresu sos.vt@email.t-com.hr do 18.12.2015.godine u 16.00 sati. Nepravovremene i nepotpune ponude neće biti razmatrane.

Prijava treba sadržavati:

Životopis evaluatora/ice s opisom relevantnog iskustva

Opis metodološkog pristupa koji će biti korišten tokom evaluacije

Dodatno: poželjno je priložiti i jedan od prethodnih radova

Napomena: S odabranim evaluatorom/icom obavit će se dodatno usuglašavanje metodologije evaluacije.

sos-virovitica-transparentno-web