I will-I know-I canPozivamo Vas na promociju priručnika i video spotova „I will – I know – I can!“ koja će se održati u petak 07.03.2014. u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica s početkom u 19 sati.

I will-I know-I canPozivamo Vas na promociju priručnika i video spotova „I will – I know – I can!“ koja će se održati u petak 07.03.2014. u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica s početkom u 19 sati.

Priručnik na jednostavan i praktičan način pruža znanja, vještine i informacije potrebne za rad na pružanju podrške i pomoći žrtvama nasilja. Govori o potrebama samozaštite te pomoći osobama koje rade na pružanju pomoći žrtvama nasilja kako bi sačuvale sebe u tome radu te ga mogle obavljati dugo i kvalitetno. Obuhvaćene su cjeline: komunikacijske vještine, principi rada na S.O.S. liniji, tehnike  nošenja sa stresom, zakonska regulativa i adresar institucija i organizacija koje pružaju pomoć, podršku i zaštitu žrtvama nasilja u obitelji.

Video spotovi ukazuju na problematiku nasilja i diskriminacije nad osobama s invaliditetom. Jedan video spot za cilj ima suzbijanje diskriminacije osoba s invaliditetom, a drugi senzibilizaciju javnosti o problemu nasilja nad osobama s invaliditetom.

Priručnik i video spotovi nastali su u sklopu projekta “I will – I know – I can!” kojemu je cilj doprinijeti smanjenju diskriminacije i marginaliziranosti osoba s invaliditetom i žena žrtava nasilja s invaliditetom na području Virovitičko-podravske županije. Projekt provode udruga S.O.S. Virovitica kao nositeljica projekta i Udruga osoba s invaliditetom Slatina kao partnerska organizacija, a financiran je od strane Europske unije i sufinanciran od strane Ureda za udruge Vlade RH.

Na promociji će svoj osvrt dati autorice priručnika Desa Kolesarić, Ines Hečimović i Jelena Kolesarić, predstavnici producentske kuće FadeIn koja je angažirana za izradu video spota te protagonisti spotova.

 

Radujemo se Vašem dolasku!