vizije fotoPozivamo Vas na fokus grupu i predstavljanje projekta VIZIJE – VolonterI Za rodItelJe i djEcu koji će se održati u srijedu, 12.11.2014.g., od 11-15h u Velikoj županijskoj vijećnici (Trg Ljudevita Patačića 1) Virovitica. vizije foto

Pozivamo Vas na fokus grupu i predstavljanje projekta VIZIJE – VolonterI Za rodItelJe i djEcu koji će se održati u srijedu, 12.11.2014.g., od 11-15h u Velikoj županijskoj vijećnici (Trg Ljudevita Patačića 1) Virovitica.

 

Prijave:

Broj mjesta na predstavljanju projekta i fokus grupama, kao i sredstva za podmirenje putnih troškova su ograničeni, a prednost će imati prijave prema redoslijedu pristizanja. Krajnji rok za prijavu je 10. studenoga 2014. Prijaviti se možete i poslije krajnjeg roka, a prijava će se uzeti u obzir u slučaju raspoloživih slobodnih mjesta. Moguće su on-line prijave putem obrasca za prijavu.

 

Putni troškovi za sudionike/ce:

Za sudionike/ce unutar županije osiguran je trošak puta autobusom ili osobnim vozilom u visini povratne autobusne karte od mjesta boravka do mjesta održavanja predstavljanja projekta/ fokus grupe. Troškovi puta biti će isplaćeni temeljem ispunjenog i dostavljenog putnog naloga te valjane putne karte.

 

O PROJEKTU VIZIJE – VolonterI Za rodItelJe i djEcu

Opis projekta: Pružanjem savjetodavnih usluga, grupa podrške te radionica namijenjenih roditeljima i djeci, volonterke će stjecati potrebno iskustvo za siguran iskorak u svijet rada. Stručni timovi volonterki će kroz mobilne timove pružati podršku maloljetnim trudnicama i majkama, trudnicama i majkama s invaliditetom, samohranim roditeljima, obiteljima djece s teškoćama u razvoju te obiteljima s više od troje djece ili slabog imovinskog statusa.

Nositelj projekta: Roditelji u akciji – RODA

Partneri na projektu: Centri za socijalnu skrb Osijek, Virovitica i Vinkovci, Organizacija za građanske inicijative – OGI, Osijek, S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja, Virovitica.

Projekt financira Europska unija u okviru IPA instrumenata predpristupne pomoći, IV komponenata – Razvoj ljudskih potencijala, a sufinancira ga Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Projekt je ugovoren u sklopu EU programa dodjele bespovratnih sredstava “Podrška programima organizacija civilnog društva aktivnih u području volonterstva za jačanje gospodarske i socijalne kohezije”. Provedbena tijela su Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

Vrijednost projekta: Ukupna vrijednost projekta je 127.331,07 eura, a Europska unija financira 108.231,41 eura, što iznosi 85% ukupne vrijednosti projekta.

Vrijeme provedbe: 11.3. 2014. – 10.3.2016.

Mjesto provedbe: Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska i Virovitičko-podravska županija.

Cilj projekta: Jačanje ekonomske i socijalne kohezije u manje razvijenim područjima kroz volontiranje za socijalno uključivanje roditelja i poboljšanje kvalitete života građana.

Specifični ciljevi projekta:

  1. Poticanje umrežavanja organizacija civilnog društva (OCD) i javnih institucija kroz implementiranje volonterskih aktivnosti namijenjenih socijalnom uključivanju i poboljšanju kvalitete života građana u manje razvijenim područjima.
  2. Povećanje mogućnosti zapošljavanja nezaposlenih mladih žena bez radnog iskustva kroz volonterske aktivnosti namijenjene socijalnom uključivanju roditelja u manje razvijenim područjima.
  3. Podizanje svijesti šire javnosti o višestrukim koristima volontiranja u svrhu socijalnog uključivanja kroz partnerstva između OCD-a i javnih institucija.

Aktivnosti:

  • Mapiranje postojećih (izvan)institucionalnih socijalnih usluga i potreba za uslugama osjetljivih skupina roditelja;
  • Razvoj sustava edukacije i treninga volontera/ki za pružanje usluga osjetljivim skupinama roditelja s ciljem povećanja zapošljivosti;
  • Osvješćivanje javnosti o važnosti volontiranja za osjetljive skupine roditelja.