Udruga S.O.S. Virovitica, održat će, 10. prosinca 2021. godine, javnu akciju u sklopu programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, ispred Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica u vremenu od 10 do 12 sati.

Međunarodni se dan ljudskih prava obilježava svake godine 10. prosinca, na dan kada je potpisana Opća deklaracija Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima 1948. godine. Tada je prvi put u povijesti čovječanstva priznato pravo svih ljudi na život, slobodu i sigurnost bez ikakvih razlika. Počevši od temeljnog prava „da se sva ljudska bića rađaju slobodna, jednako vrijedna i imaju ista prava“ kao i da „imaju pravo uživati sva prava i slobode navedene u ovoj Deklaraciji bez iznimke.“

Načela Opće deklaracije ugrađena su i u Ustav Republike Hrvatske, koji u svojim odredbama sadržava najviše standarde zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda

Na javnoj akciji  će biti podjela informativnih materijala o uslugama koje pružamo u sklopu programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“

Akcija se provodi u sklopu programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“  kojeg financira Ministarstvo pravosuđa i uprave RH i koji ima za cilj podići razinu znanja, vještina i kompetencija predstavnika organizacija civilnog društva za pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela.

 

Pozivamo sve građanke i građane da nas posjete u što većem broju.