POZIV NA JAVNO PREDAVANJE

„ULOGA I VAŽNOST S.O.S. LINIJA U PRIJAVLJIVANJU I OTKRIVANJU NASILJA”

Prostorije Udruge osoba s invaliditetom Slatina (Centar nevladinih udruga), Braće Radića 13a, Slatina

11. travnja 2013. u 13:30 sati

POZIV NA JAVNO PREDAVANJE

„ULOGA I VAŽNOST S.O.S. LINIJA U PRIJAVLJIVANJU I OTKRIVANJU NASILJA”

Prostorije Udruge osoba s invaliditetom Slatina (Centar nevladinih udruga), Braće Radića 13a, Slatina

11. travnja 2013. u 13:30 sati

Cilj ovog predavanja je upoznavanje s osnovnim pojmovima vezanim za nasilje nad ženama i ulogom koju S.O.S. linije imaju u suzbijanju nasilja.

Predavačica će biti Desa Kolesarić, predsjednica udruge S.O.S. telefon – poziv u pomoć Virovitica.

Javno predavanje je sastavni dio projekta Ženske sobe „Sigurno mjesto“ koji financijski podržavaju Europska unija i  Ured za udruge Vlade RH (National Programme for Croatia under the IPA – Transition Assistance and Institution Building Component for 2009). Projekt se odvija u suradnji sa 3 partnerske organizacije: Centar za podršku i razvoj civilnog društva Delfin (Pakrac), Centar za žene Adela (Sisak) i SOS telefon – poziv u pomoć (Virovitica).

Pozivamo sve zainteresirane građane/ke da posjete predavanje kako bi dobili/e više saznanja o rodno uvjetovanom nasilju i ulozi koju S.O.S. linije imaju u suzbijanju nasilja.