Udruga S.O.S. Virovitica u partnerstvu s Klubom mladih Virovitica provodi projekt „Iskoristi svoje potencijale!“* u sklopu kojeg organizira edukaciju za mlade na temu „Mladi   ljudska prava i ravnopravnost spolova“ .

Edukacija će se održati 10.09.2020. godine u velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije od 11:00 do 14:00 sati.

Predavačice:

  • Desa Kolesarić, predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Virovitičko-podravske županije i predsjednica udruge S.O.S. Virovitica
  • Renata Taušan ,Tajnica Kluba mladih Virovitica

Edukacija je namijenjena mladima koji se svojim angažmanom žele aktivno uključiti u društvene i političke procese u zajednici i raditi na jačanju svojih kapaciteta kroz neformalni oblik obrazovanja te na taj način povećati znanja,motiviranost i interes za aktivnije uključivanje u život lokalne zajednice.

Edukacija će se održati uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.

Molimo Vas da se za sudjelovanje prijavite putem e-maila: sos.vt@email.t-com.hr ili telefona 033 721 500 najkasnije do  08.09.2020.

 

 

*Projekt „Iskoristi svoje potencijale!“ jednogodišnji je projekt  koji financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a provodi ga udruga S.O.S. Virovitica u partnerstvu sa Klubom mladih Virovitica. Cilj projekta je poticanje mladih na području Virovitičko-podravske županije za preuzimanje uloge aktivnog građanina u rješavanju pojedinih društvenih problema.