Udruga S.O.S. Virovitica u partnerstvu s Klubom mladih Virovitica provodi projekt „Iskoristi svoje potencijale!“* u sklopu kojeg organizira  online edukaciju za mlade na temu „Mladi i politika“ .

Online edukacija će se održati 20.10.2020. godine putem Zooma od 11 do 13 sati.

Predavači: predstavnici Volonterskog centra Osijek.

Edukacija je namijenjena mladima koji se svojim angažmanom žele aktivno uključiti u društvene i političke procese u zajednici i raditi na jačanju svojih kapaciteta kroz neformalni oblik obrazovanja te na taj način povećati motiviranost i interese za aktivnije uključivanje u život lokalne zajednice.

Molimo Vas da se za sudjelovanje prijavite putem e-maila: sos.vt@email.t-com.hr ili telefona 033 721 500 najkasnije do  19.10.2020.godine kako bi vam mogli na vrijeme poslati link za sudjelovanje na online edukaciji.

 

*Projekt „Iskoristi svoje potencijale!“ jednogodišnji je projekt  koji financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a provodi ga udruga S.O.S. Virovitica u partnerstvu sa Klubom mladih Virovitica. Cilj projekta je poticanje mladih na području Virovitičko-podravske županije za preuzimanje uloge aktivnog građanina u rješavanju pojedinih društvenih problema.