Balkanska deklaracija Grad Zagreb je dana 19.09.2013. bio domaćin konferencije i svečanosti potpisivanja Deklaracije o borbi protiv trgovine ljudima u regiji, koja se odvija u okviru projekta Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now!.

Balkanska deklaracija Grad Zagreb je dana 19.09.2013. bio domaćin konferencije i svečanosti potpisivanja Deklaracije o borbi protiv trgovine ljudima u regiji, koja se odvija u okviru projekta Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now!.

Cilj Balkanske deklaracije o trgovini ljudima i eksploataciji ljudskih bića je poticanje daljnjeg razvitka nacionalne, regionalne i internacionalne suradnje, promocija konkretnih mjera i standarda, najbolje prakse i mehanizama za borbu protiv trgovine ljudima. Pored toga, ovaj dokument odnosi se i na prevenciju kaznenog djela trgovine ljudima, zaštitu i pomoć žrtvama ovog oblika kriminala, te suradnju s državnim tijelima. Poseban naglasak stavljen je na isticanje međunarodnih obaveza Država koje se odnose na suzbijanje ovog gnjusnog zločina.

Deklaraciju su potpisale četiri organizacije uključenje u provođenje projektaASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima (Srbija), Partnerstvo za društveni razvoj (Hrvatska), MFS EMMAUS (Bosna i Hercegovina) i Otvorena porta – La Strada (BJR Makedonija). U narednim mjesecima radit će se na intenzivnom uključenju drugih predstavnika OCD u regiji koji će potpisati Deklaraciju, a očekuje se da će na desetine europskih organizacija podržati ovaj dokument.
Već danas, Deklaraciju su potpisale i Udruga žena Vukovar, Udruga Zora iz Čakovca, Centar za podršku i razvoj civilnog društva “DELFIN” iz Pakraca i Udruga S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja iz Virovitice!

Na ceremoniji potpisivanja organizacije civilnoga društva (OCD) iz zemalja Zapadnog Balkana razmijenile su svoja iskustva u području borbe protiv trgovine ljudima i istaknule mjere potrebne za postizanje unaprjeđivanja provedbe i učinaka politika usmjerenih na borbu protiv trgovine ljudima i organiziranog kriminala.

Hrvatska, Srbija, BiH i Makedonija jednoglasno su zaključile da postoje brojni nedostaci u borbi protiv trgovine ljudima i organiziranog kriminala te da nadležne vlasti trebaju dodatno ojačati svoj utjecaj u rješavanju navedenih problema. Tom prilikom istaknut je i značaj regionalne suradnje kako na nivou civilnog društva, tako i državnih tijela jer su organizirani kriminal i trgovina ljudima prekograničnog karaktera i akutan su problem u svim zemljama zapadno-balkanske regije.

Sadašnja situacija u području trgovine ljudima u Srbiji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj pokazuje da sve zemlje imaju karakteristiku zemlje porijekla, tranzita i destinacije za muškarce, žene i djecu kojima se trguje unutar samih zemalja ili u inozemstvu, u svrhu seksualnog i radnog iskorištavanja, prisilnog prosjačenja, prisilnog braka i drugih oblika eksploatacije. Zbog toga je regionalno partnerstvo na projektu Balkans ACT Now! od velikog značaja jer je usmjereno na konkretnije uključivanje pravosudnog sektora, a posebice sudske postupke u slučajevima trgovine ljudima, uključujući neučinkovite istrage i kazneni progon počinitelja i neučinkovitu zaštitu žrtava u skladu s temeljnim pravima i standardima EU.

Balkanska deklaracija s sprečavanju trgovine ljudima