Predstavnice udruge S.O.S. telefon sudjelovale su na okruglom stolu o položaju žena tržištu rada. Okrugli stol održan je 13.6.2011. u hotelu Westin u Zagrebu, u sklopu projekta „Žene na tržištu rada“ u okviru IV. komponente IPA Razvoj ljudskih potencijala, kojeg provodi konzorcij predvođen partnerom WYG International Ltd.

Predstavnice udruge S.O.S. telefon sudjelovale su na okruglom stolu o položaju žena tržištu rada. Okrugli stol održan je 13.6.2011. u hotelu Westin u Zagrebu, u sklopu projekta „Žene na tržištu rada“ u okviru IV. komponente IPA Razvoj ljudskih potencijala, kojeg provodi konzorcij predvođen partnerom WYG International Ltd.

Glavni cilj okruglog stola bio je predstaviti rezultate istraživanja o položaju žena na tržištu rada provedenog u sklopu projekta. Rezultate su predstavile Sanja Crnković Pozaić, koja je govorila o istraživanju provedenom nad 4000 nezaposlenih žena, Vanja Hazl koja je govorila o položaju žena poduzetnica, Romkinja te žena iz ruralnih područja; te Angela Taylor, voditeljica projekta koja je predstavila rezultate dobivene istraživanjem rada civilnog sektora na poticanju zapošljavanja žena.

Nakon izlaganja i predstavljenih rezultata sudionici su podijeljeni u 2 skupine – jedna je raspravljala na temu „Neaktivne i nezaposlene žene“ a druga na temu „Zaposlene i samozaposlene žene“. Sudionici su dali svoj osvrt na predstavljene rezultate istraživanja te svoja iskustva ali i preporuke za daljnji rad na poticanju ženskog zapošljavanja i samozapošljavanja.

Više informacija o projektu, kao i rezultate istraživanja možete pronaći na http://www.wlmcroatia.eu/.