Dana 09. travnja 2019. godine s početkom u 10 sati stručna suradnica udruge S.O.S. Virovitica, viša sudska savjetnica Ines Hečimović, održala je za korisnike/ce Dnevnog boravka Crvenog križa Virovitica predavanje na temu „Uzdržavanje starijih osoba od strane vlastite djece“.

Dana 09. travnja 2019. godine s početkom u 10 sati stručna suradnica udruge S.O.S. Virovitica, viša sudska savjetnica Ines Hečimović, održala je za korisnike/ce Dnevnog boravka Crvenog križa Virovitica predavanje na temu „Uzdržavanje starijih osoba od strane vlastite djece“.

Na predavanju se govorilo o temelju uzdržavanja koje se koncipira na solidarnosti te o temeljnom zakonu o uzdržavanju a to je obiteljski zakon koji kaže kako je punoljetno dijete dužno uzdržavati roditelja koji nije sposoban za rad, a nema dovoljno sredstava za život ili ih ne može ostvariti iz svoje imovine. Kao najveći problem kojim su roditelji pogođeni je taj da su zapostavljeni od strane vlastite djece koja ih ne posjećuju i ne vode brigu za njih pa je tako i novina u zakonodavstvu da se zanemarivanje roditelja tretira kao obiteljsko nasilje i kažnjava se novčano ili odlaskom u zatvor.

Predavanje je održano u sklopu projekta „Bolji dani“ koji provodi Dnevni boravak Crvenog križa Virovitica u partnerstvu s udrugom S.O.S. Virovitica, a financira ga Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.