23469192_2137431729615817_989814854_o

 Udruga S.O.S. Virovitica organizirala je  09.11.2017. predavanje za jačanje kapaciteta predstavnika/ca institucija s područja Virovitičko-podravske županije pod nazivom ”Rad s posebno osjetljivim skupinama žrtava nasilja u obitelji”.

20171109_113507

Udruga S.O.S. Virovitica organizirala je  09.11.2017. predavanje za jačanje kapaciteta predstavnika/ca institucija s područja Virovitičko-podravske županije pod nazivom ”Rad s posebno osjetljivim skupinama žrtava nasilja u obitelji”.

Predavanje je održao Goran Arbanas, dr. med., psihijatar i seksualni terapeut. Govorio je o seksualnom nasilju nad posebno osjetljivim skupinama žrtava nasilja te njegovim specifičnostima i oblicima, dobi žrtava, broju prijavljenih slučaja s obzirom na spol, razlozima neprijavljivanja i o raznim posljedicama koje ostaju nakon proživljavanja bilo kojeg oblika seksualnog nasilja.

Na predavanju su sudjelovali  predstavnici Centara za socijalnu skrb Virovitica i Slatina, Policijske uprave Virovitičko-podravske županije, Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, Prekršajnog suda Virovitica i članice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Virovitičko-podravske županije.

Sudionici predavanja saznali su mnoštvo korisnih informacija uz opuštenu atmosferu. Iskazana je želja za organiziranjem više ovakvih događaja gdje dolazi do jačanja i povezivanja međuresorne suradnje te povećanja kvalitete pružanja usluga žrtvama nasilja, a sve u svrhu stvaranja povjerenja kod žrtava nasilja.

Predavanje je prvo u nizu aktivnosti za jačanje kapaciteta predstavnika/ca institucija s područja Virovitičko-podravske županije, a organizirano je u sklopu programa ”Niste same – program podrške ženama žrtvama nasilja Virovitičko-podravske županije” koji financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a provodi se u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Virovitica.