Na poziv Udruge osoba s invaliditetom Virovitica, 10.04.2018. održano je predavanje sa srane S.O.S. Virovitica u prostorijama Dnevnog boravka Crvenog križa na temu nasilja u društvu, s naglaskom na nasilje nad ženama.

Na poziv Udruge osoba s invaliditetom Virovitica, 10.04.2018. održano je predavanje sa strane S.O.S.Virovitica u prostorijama Dnevnog boravka Crvenog križa na temu nasilja u društvu, s naglaskom na nasilje nad ženama.

Na predavanju su sudjelovali članovi Udruge osoba s invaliditetom Virovitica, te članovi obitelji s osobnim asistentima.

Predavanje je održala predsjednica udruge Desa Kolesarić koja radi na ovoj problematici već 18 godina rada Udruge.