U četvrtak, 11. travnja u prostorijama Udruge osoba s invaliditetom Slatina održano je javno predavanje na temu „Uloga i važnost S.O.S linija u otkrivanju i prijavljivanju nasilja“. Predavanje je održano u organizaciji udruge S.O.S. telefon Virovitica u sklopu projekta Sigurno mjesto, financiranog od strane Europske unije i Ureda za udruge Vlade RH. 

U četvrtak, 11. travnja u prostorijama Udruge osoba s invaliditetom Slatina održano je javno predavanje na temu „Uloga i važnost S.O.S linija u otkrivanju i prijavljivanju nasilja“. Predavanje je održano u organizaciji udruge S.O.S. telefon Virovitica u sklopu projekta Sigurno mjesto, financiranog od strane Europske unije i Ureda za udruge Vlade RH.

Predavanje je održala Desa Kolesarić, predsjednica Udruge S.O.S. telefon, a prisutne je upoznala s problemom nasilja nad ženama, uzrocima nasilja i ulogom koju u prekidanju lanca nasilja imaju S.O.S. telefonske linije. Istaknute su prednosti koje S.O.S. linije imaju u odnosu na institucije, a to je da su anonimne, lako dostupne, da žrtva može dobiti informacije, bezuvjetnu pomoć i podršku bez osuđivanja i prosuđivanja, stvaraju kod žrtvi osjećaj povjerenja i osnažuju ih za poduzimanje daljnjih koraka u rješavanju svojih problema. Međutim, kroz godine iskustva u radu na S.O.S. liniji uočeni su i brojni nedostatci u prijavljivanju i suzbijanju nasilja – nedostatci u zakonskim i institucionalnim regulativama, slabo razvijena suradnja i koordiniranost svih dionika koji rade na problematici nasilja, nedovoljna osviještenost javnosti, ne postojanje skloništa ili prihvatilišta za žene žrtve nasilja na području Virovitičko-podravske županije, nedovoljna financijska potpora lokalne zajednice organizacijama civilnog društva koje rade na problematici nasilja. Kako bi se ovi nedostaci uklonili potrebno je kontinuirano raditi na umrežavanju svih dionika, ali i na senzibilizaciji građana/ki, jer problem nasilja je javnozdravstveni problem i potrebna je uključenost svih dionika kako bi se taj problem sveo na najmanju moguću mjeru.

Na predavanju se okupilo 30-ak sudionika/ca, predstavnika/ica institucija, udruga ali i zainteresiranih građana/ki. Velik interes za ovu temu, ali i reakcije sudionika/ca pokazuju nam da je važno i potrebno razgovarati o ovoj problematici i poticaj su nam za organizaciju sličnih aktivnosti u budućnosti.