Nakon uspješne uvodne konferencije 28.4.2011. u Virovitici su održane edukacije u organizaciji HiLS-a (Hrvatski institut za lokalnu samoupravu), VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije i S.O.S. telefon Poziv u pomoć.

Nakon uspješne uvodne konferencije 28.4.2011. u Virovitici su održane edukacije u organizaciji HiLS-a (Hrvatski institut za lokalnu samoupravu), VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije i S.O.S. telefon Poziv u pomoć.

Teme edukacija su bile „Osnivanje i struktura LAG-a prema LEADER načelima“ i „Funkcioniranje LAG-ova u kontekstu ruralne politike EU“  a gosti predavači Ivan Vrbanić, tajnik LAG-a „Karašica“ i Snježana Tolić s Poljoprivrednog fakulteta Osijek.

Gospodin Vrbanić prikazao je tijek procesa osnivanja LAG-a na temelju iskustava osnivanja LAG-a „Karašica“, te upozorio na prepreke koje se mogu pojaviti u tom procesu, dok je gospođa Tolić ukazala na stanje LAG-ova u Europi, njihovu važnost u ruralnom razvoju određene regije, te mogućnosti financiranja LAG-ova iz fondova Europske unije. Tako je okupljeni javni, privatni i nevladin sektor imao priliku pobliže i detaljnije saznati više o samim LAG-ovima (Lokalnim akcijskim grupama) i mogućnostima koje se za njih nude od strane osoba koje su izravno vezane uz tu tematiku.