U četvrtak, 15.4.2021. putem Google Meet aplikacije održana je završna konferencija projekta “Nova znanja-nove prilike” UP. 02.1.1.06.0082. iz poziva Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina. Nositeljica projekta je Udruga žena Vukovar a partneri projekta su  – Mirovna grupom Oaza Beli Manastir, Centar za podršku i razvoj civilnog društva Delfin te S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda a službeni završetak projekta je 18.4.2021.

Na završnoj konferenciji predstavljene su provedene aktivnosti koje su ujedno doprinijele ostvarenju općeg cilja projekta a to je – osigurati bolju socijalnu uključenost i zapošljivost dugotrajno nezaposlenih osoba provedbom ciljanih edukacija a istovremeno jačati kapacitete stručnjaka koji rade sa dugotrajno nezaposlenima.

Tako je kroz projekt osposobljeno 35 osoba sa područja 4 županije za Voditelja izrade I provedbe projekata financiranih iz EU fondova, 65 osoba je sudjelovalo na Prezentacijsko-komunikacijsko-motivacijskim radionicama kako bi radile na razvoju mekih vještina, 4 osobe koje su završile program osposobljavanja su uključene u rad nositeljice projekta te partnerskih organizacija a čak 6 osoba su se uspjele zaposliti nakon završenog osposobljavanja što sve govori o uspješnosti provedenog projekta.