U organizaciji Ženske sobe – Centar za seksualna prava održana je specijalizirana edukacija za članice programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” od dana 28. do 30. ožujka 2022. godine u Zagrebu.

Na edukaciji su sudjelovali novozaposlene osobe iz  9 organizacija civilnoga društva: Centar za građanske inicijative Poreč, Deša Dubrovnik, Delfin Pakrac, SOS Virovitica, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Udruga ZvoniMir, Ženska grupa Karlovac Korak, Informativno pravni centar – IPC., Ženska soba.

Edukaciju je facilitirala članica Ženske sobe, Anamaria Drožđan-Kranjčec.

Trenerski tim sastojao se od stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom u radu sa žrtvama i svjedocima kaznenog djela; Anamaria Drožđdan-Kranjčec, Maja Mamula, Nikica Hamer Vidmar, Branka Lučić, Miren Špek, Fani Bugarin Šoljan i Matea Babić.

Prvi dan edukacije  Anamaria Drožđan Kranjčec predstavila je trening, trenere/ice i sudionice/ke. Zatim smo počeli s prvim predavanjima koji su  se odnosili na  sustav podrške žrtvama i svjedocima, oblike pomoći i podrške i ulogu osobe od povjerenja, uz teorijski dio odrađene  su i vježbe kako bi si dobivene informacije utvrdile.

 

Drugi dan edukacije je započet s početnim krugom u kojem su sudionici dali svoje dojmove o prvom danu edukacije. Ostatak edukacije bio je usmjeren na relevatne propise  za područje prava žrtava kaznenih djela, opis tijeka kaznenog postupka te na kraju specifičnosti rada AV linka i komunikacija sa žrtvama.

Treći, ujedno i zadnji, dan edukacija fokusiran je bio na emocionalnu podršku žrtvama, utjecaj traume na žrtve te na vježbi rada s obzirom na specifičnost osnovnih karakteristika žrtava. Na kraju edukacije provedena je evaluacija i upitnik stečenih znanja.

Ženska soba je nositeljica programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” kojeg financijski podržava Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske.
Program se provodi u partnerstvu s 10 organizacija civilnoga društva: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreč, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Udruga Hera Križevci, Ženska grupa Karlovac Korak- Odjel za razvoj i projekte, SOS Virovitica, Podrška žrtvama i svjedocima KZŽ; Udruga ZvoniMir; Informativno pravni centar – IPC.