web1

U sklopu projekta I will – I know – I can 28.10.2013. u Višnjici je održana treća, zadnja u ciklusu, jednodnevna radionica pod nazivom „Tehnike nošenja sa stresom“ na kojoj je sudjelovalo  24 član/ica organizacija osoba s invaliditetom i organizacija koje rade s osobama s invaliditetom.web2

 

U sklopu projekta I will – I know – I can 28.10.2013. u Višnjici je održana treća, zadnja u ciklusu, jednodnevna radionica pod nazivom „Tehnike nošenja sa stresom“ na kojoj je sudjelovalo  24 član/ica organizacija osoba s invaliditetom i organizacija koje rade s osobama s invaliditetom.

Svrha radionice bila je da sudionici dobiju više saznanja o tome što je stres, što prethodi stresu, koje faze se pojavljuju i u konačnici kako se snositi sa stresom koristeći određene, dostupne, tehnike. Prvi dio radionice vodila je Jelena Kolesarić, a drugi dio psihologinja prof. Jadranka Puzak.

Ovom radionicom uspješno je završen ciklus edukacije članova i članica organizacija osoba s invaliditetom i organizacija koje rade s osobama s invaliditetom koji se odvijao putem jednodnevnih radionica na teme: „Komunikacijske vještine“, „Principi rada na S.O.S. liniji“ i „Tehnike nošenja sa stresom“.

Projekt I will – I know – I can, u skopu kojeg su se održavale radionice, za cilj ima doprinijeti smanjenu diskriminacije i marginaliziranosti osoba s invaliditetom i žena žrtava nasilja s invaliditetom na području Virovitičko-podravske županije. Nositeljica projekta je udruga S.O.S. savjetovanje, osnaživanje, suradnja, partnerska organizacija je Udruge osoba s invaliditetom Slatina, a financiran je od strane Europske unije u sklopu Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava (EIDHR) i sufinanciran od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.