EU fondovi U sklopu programa E- misija, u Obiteljskom centru Virovitica organizirana je petodnevna radionica pod nazivom ”Priprema projekata za EU fondove”. Višednevna radionica podijeljena u dva bloka započela je s prvim od 12. 05. – 14. 05. 2014. te završila drugim blokom koji se održao od 19. 05. – 20. 05.2014.

EU fondovi U sklopu programa E- misija, u Obiteljskom centru Virovitica organizirana je petodnevna radionica pod nazivom ”Priprema projekata za EU fondove”. Višednevna radionica podijeljena u dva bloka započela je s prvim od 12. 05. – 14. 05. 2014. te završila drugim blokom koji se održao od 19. 05. – 20. 05.2014.

Na radionicama je sudjelovalo 15 sudionika/ica, predstavnika/ica organizacija civilnog društva i odgojno-obrazovnih ustanova s područja Virovitičko-podravske županije.

Cilj i svrha radionice bila je pripremiti polaznike za prijave na natječaje koji se raspisuju za organizacije civilnoga društva i lokalnih institucija iz sredstava europskih fondova. Predavači i voditelji bili su djelatnici Centra za civilne inicijative iz Zagreba koji su sudionike pobliže upoznali s projektnim ciklusima EU fondova.

Radionica je u pet dana trajanja obuhvatila stavke i procese vezane za planiranje, pisanje i provedbu projekata, čime je prikazana metodologiju izrade kvalitetnog i uspješnog projekta. Polaznicima su tako predočeni raspoloživi fondovi Europske Unije, pregled uvjeta i dokumentacije prilikom apliciranja na natječaje, a interaktivnim radom u grupama razrađivale su se projektne ideje. Razrađivanjem problemske situacije i definiranjem intervencijske logike projekta, polaznici su u grupama na svojim radnim projektima usvajali vještinu izrade logičkih okvira i  proračuna te su se upoznali s izradom sažetka projektnog prijedloga.

Počevši od početnog idejnog pa sve do završnog dijela projekta, sudionici su u pet dana radionice sustavno razvijali poznavanje karakteristika svih segmenata  pripreme projektnih prijedloga te su time stekli uvid i informacije o natječajnoj strukturi EU fondova koje je potrebno zadovoljiti kako bi budući aplicirani projekti bili uspješno i pozitivno valorizirani.

Svim polaznicima radionice posljednjeg dana uručena su uvjerenja o sudjelovanju na radionici “Priprema projekata za EU fondove”.