Ženska soba iz Zagreba je, u suradnji s Udrugom S.O.S. telefon organizirala promociju svoga istraživanja i brošure pod nazivom „Organizacije civilnog društva koje pružaju specijalizirane servise ženama žrtvama nasilja kao ključni akteri u procesu demokratizacije društva“. Promocija je održana u utorak 30. studenog 2010. godine u prostorijama Obiteljskog centra VPŽ u Virovitici.

Ženska soba iz Zagreba je, u suradnji s Udrugom S.O.S. telefon organizirala promociju svoga istraživanja i brošure pod nazivom „Organizacije civilnog društva koje pružaju specijalizirane servise ženama žrtvama nasilja kao ključni akteri u procesu demokratizacije društva“. Promocija je održana u utorak 30. studenog 2010. godine u prostorijama Obiteljskog centra VPŽ u Virovitici.

Ženska soba je tijekom 2010. godine, zahvaljujući podršci Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, provela istraživanje u cilju utvrđivanja broja i dostupnosti organizacija civilnog društva koje pružaju direktnu pomoć ženama žrtvama nasilja u Hrvatskoj, uvida u područja i oblike rada, kapacitete, educiranost kao i doprinose koje daju takve organizacije u području suzbijanja nasilja protiv žena.

Istraživanje je provedeno na uzorku od 53 osobe iz 32 organizacije civilnog društva iz cijele Hrvatske.

Osim što je istraživanje poslužilo kako ispitala područja rada, educiranost i doprinosi koje daju organizacije civilnog društva u području suzbijanja nasilja nad ženama, istraživanjem se također željelo ispitati koliko su usluge koje se pružaju u RH (kako od strane OCD-a tako i od strane javnih ustanova) usklađene s preporukama Vijeća Europe. Rezultati su pokazali da, iako postoji rasprostranjeno mišljenje da u Hrvatskoj djeluje velik broj OCD-a, tek njih 30-ak zadovoljava osnovne kriterije rada sa ženama žrtvama nasilja, te ih još uvijek nedostaje s obzirom na preporuke Vijeća Europe, kako brojem, tako i rasprostranjenošću u različitim županijama u Hrvatskoj.

Istraživanje je potvrdilo činjenicu da je upravo zahvaljujući radu organizacija ovakve vrste, problem nasilja nad ženama postao prepoznat kao ozbiljan i društveno nezanimariv problem

no images were found