U četvrtka, 29.10.2020.godine, s početkom u 15 sati, u sklopu projekta “Nova znanja – nove prilike” (kodni broj: UP.02.1.1.06.0082) održana je prezentacijsko-komunikacijsko-motivacijska radionica u Restoranu “MFM” u Virovitici. Radionica je održana za polaznike s područja Virovitičko-podravske županije koji su pohađali program osposobljavanja za voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU.

Polaznici radionice slušali su o socijalnim vještinama i kako ih koristimo, o vrstama komunikacije i  koje su barijere i alati u komunikaciji te su sudjelovali u vježbama o samoprocjeni komunikacijskih vještina. Provedbom ove radionice doprinijet će se motivaciji ciljanih skupina za aktivnijim sudjelovanjem na tržištu rada te će stečene vještine moći primijeniti u svom daljnjem životu i radu.

Radionica se održala uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

Na kraju radionice svim prisutnim polaznicama i polaznicima podijeljena su uvjerenja o uspješno završenom osposobljavanju.

Projekt Nova znanja-nove prilike, iz poziva „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina„ UP.02.1.1.06. provodi Udruga žena Vukovar sa partnerima Mirovna grupa Oaza Beli Manastir, Centar za podršku i razvoj civilnog društva Delfin te S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja a financiran je sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa učinkoviti ljuski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu.