web1

U sklopu projekta I will – I know – I can 02.10.2013. u Višnjici održana je jednodnevna radionica Komunikacijskih vještina na kojoj je sudjelovalo 22 člana/ice organizacija osoba s invaliditetom i organizacija koje rade s osobama s invaliditetom.web2

U sklopu projekta I will – I know – I can 02.10.2013. u Višnjici održana je jednodnevna radionica Komunikacijskih vještina na kojoj je sudjelovalo 22 člana/ice organizacija osoba s invaliditetom i organizacija koje rade s osobama s invaliditetom.

Svrha radionice bila je usvajanje osnovnih komunikacijskih vještina potrebnih za uspješan rad sa žrtvama nasilja, ali i za svakodnevan život.  Radionicu su vodile Snežana Paripović i Jelena Kolesarić.

U listopadu će se održati još dvije radionice namijenjene prvenstveno članovima/icama udruga osoba s invaliditetom i udrugama koje rade s osobama s invaliditetom na teme „Principi rada na S.O.S. liniji“ i „Tehnike rješavanja stresa“.

Projekt I will – I know – I can, u skopu kojeg se održavaju radionice, za cilj ima doprinijeti smanjenu diskriminacije i marginaliziranosti osoba s invaliditetom i žena žrtava nasilja s invaliditetom na području Virovitičko-podravske županije. Nositeljica projekta je udruga S.O.S. savjetovanje, osnaživanje, suradnja, partnerska organizacija je Udruge osoba s invaliditetom Slatina, a financiran je od strane Europske unije u sklopu Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava (EIDHR) i sufinanciran od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.