web1Udruga S.O.S. je u Višnjici 30.04.2015. godine održala prvi od tri modula radionica namijenjenih predstavnicima organizacija civilnog društva na temu ”Menadžment volontera” u sklopu projekta ”Znanjem do promjena”.

web 2

Udruga S.O.S. je u Višnjici 30.04.2015. godine održala prvi od tri modula radionica namijenjenih predstavnicima organizacija civilnog društva na temu ”Menadžment volontera” u sklopu projekta ”Znanjem do promjena”[1].

Predstavnici organizacija civilnog društva su putem radionice saznali elemente i informacije o volonterstvu i volonterskom radu s ciljem uključivanja što većeg broja volontera u aktivnosti i organiziranja kvalitetnih volonterskih programa u radu svojih organizacija.

Radionica ”Menadžment volontera” obuhvatila je značajke volonterstva, organiziranja volontiranja, planiranje i upravljanje volonterskim programima, a uvidom u Zakon o volonterstvu predočen je pravni okvir volonterstva te prava i obveze organizatora volontiranja kao i samih volontera. U radu svih organizacija veliku važnosti imaju volonteri, a radionicom ”Menadžment volontera” istaknuta je i naglašena njihova uloga u djelovanju samih organizacija. Volonteri su dragocjeni čimbenik i doprinos svakoj organizaciji jer doniranjem vlastitog vremena, znanja i iskustva bez naknade za obavljen rad sudjeluju u aktivnostima od velikog značaja za zajednicu i društvo te su zbog toga često uključeni u programe organizacija civilnog društva. Pregledom različitih oblika volontiranja s obzirom na trajanje, mogućnosti i sadržaj, nastojalo se uz teorijsko izlaganje o volonterstvu potaknuti predstavnike organizacija civilnog društva da putem različitih vježbi i upitnika steknu uvid u vlastite kapacitete organiziranja volontiranja kao i o potrebama za volonterima u provedbi aktivnosti i programa organizacija. Sudionici radionice su se upoznali s procesima planiranja i upravljanja volonterskim programom koji će slijediti i biti sukladan sa strateškim planom svojih organizacija kako bi provedba i organiziranje volontiranja proteklo najučinkovitije po same organizacije i volontere.

U sklopu projekta „Znanjem do promjena“ održati će se još dva modula radionica na temu supervizije i tehnike nošenja sa stresom.

[1] Projekt „Znanjem do promjena“ provode udruga S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja i partnerske organizacije Udruga žena „HERA“ Križevci i Centar za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“. Cilj projekta je unaprjeđenje sposobnosti OCD-a za pružanje socijalnih usluga i jačanje partnerstva i suradnje civilnog društva s ostalim dionicima koji djeluju u području pružanja socijalnih usluga. Projekt čija je vrijednost 749.957,00kn sufinancira Europska unija u sklopu Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH i provodi se u okviru prioritetne osi 5. Jačanje uloge civilnoga društva za bolje upravljanje i mjere 5.2 Jačanje uloge organizacija civilnoga društva (OCD-ova) za društveno-gospodarski rast i demokratski razvoj Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013.