U petak, 02.listopada 2020.godine udruga S.O.S. Virovitica u suradnji sa PU virovitičko-podravskom ispred Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica s početkom u 10 sati održala je javnu akciju senzibiliziranja građana i građanki o mogućnostima korištenja usluge pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela.

Tijekom javne akcije građani su informirani putem letaka i edukativnih materijala o mogućnostima koje mogu ostvariti u okviru programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” u udruzi S.O.S. Virovitica, jednoj od partnerskih organizacija na programu. Sve usluge su besplatne, a obuhvaćaju:

– emocionalnu i praktičnu podršku, tehničke i praktične informacije te informacije o pravima

– psihološko i pravno savjetovanje

– pratnju na sud

– pratnju na državno odvjetništvo, policiju i centre za socijalnu skrb

– podršku osobama koje nisu prijavile kazneno djelo te podršku nakon završetka sudskog postupka.

Javna akcija dio je programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” financiranog od strane Ministarstva pravosuđa i uprave RH. Nositeljica je Ženska soba – Centar za seksualna prava, a provodi ga 10 organizacija civilnog društva na području cijele Hrvatske, odnosno u onim županijama u kojima ne postoje odjeli za pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima pri županijskim sudovima, a to su: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje; Ženska grupa Karlovac „Korak“; SOS Virovitica; Informativno pravni centar – IPC, Slavonski Brod; Centar za građanske inicijative, Poreč; Delfin, Pakrac; DEŠA, Dubrovnik; Udruga HERA, Križevci; Udruga ZvoniMir, Knin.