U ponedjeljak, 30. rujna 2019.godine, u vremenu od 10 do 12 sati u središtu Orahovice udruga S.O.S. Virovitica održala je javnu akciju u sklopu programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela. 

Javna akcija je dio programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” financiranog od strane Ministarstva pravosuđa RH. Nositeljica programa je Ženska soba – Centar za seksualna prava. Program je kreiran s ciljem osiguravanja pružanja pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima, a proizlazi iz Direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća Europe o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela. 

Tijekom javne akcije građani su informirani putem letaka i edukativnih materijala o mogućnostima koje mogu ostvariti u okviru programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” u udruzi S.O.S. Virovitica, jednoj od partnerskih organizacija na programu. Sve usluge su besplatne, a obuhvaćaju:
– emocionalnu i praktičnu podršku, tehničke i praktične informacije te informacije o pravima
– psihološko i pravno savjetovanje
– pratnju na sud
– pratnju na državno odvjetništvo, policiju i centre za socijalnu skrb
– podršku osobama koje nisu prijavile kazneno djelo te podršku nakon završetka sudskog postupka.

Obratiti nam se  možete svakim radnim danom od 08 do 16 sati na telefon 033 721 500 ili mail: sos.vt@email.t-com.hr.