U subotu, 22.02.2020. u  vremenu od 10 do 12 sati kod Gradske knjižnice i čitaonice u Virovitici  udruga S.O.S. Virovitica održala je javnu akciju povodom Europskog dana za žrtve kaznenih djela.

Javna akcija je dio programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” financiranog od strane Ministarstva pravosuđa RH. Nositeljica programa je Ženska soba – Centar za seksualna prava. Program je kreiran s ciljem osiguravanja pružanja pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima, a proizlazi iz Direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća Europe o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela.

Tijekom javne akcije građani su informirani putem letaka i edukativnih materijala o pravima koje žrtve imaju u kaznenim postupcima te o mogućnostima koje mogu ostvariti u okviru programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” u udruzi S.O.S. Virovitica, jednoj od partnerskih organizacija na programu. Sve usluge su besplatne, a obuhvaćaju:
– emocionalnu i praktičnu podršku, tehničke i praktične informacije te informacije o pravima
– psihološko i pravno savjetovanje
– pratnju na sud
– pratnju na državno odvjetništvo, policiju i centre za socijalnu skrb
– podršku osobama koje nisu prijavile kazneno djelo te podršku nakon završetka sudskog postupka.

Za sve informacije, pomoć i podršku, pozivamo građane da nam se obrate svakim radnim danom od 08 do 16 sati na telefon 033 721 500 ili mail: sos.vt@email.t-com.hr.