U ponedjeljak, 13. lipnja 2011, u Višnjici održana je finalna regionalna konferencija Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Virovitičko-podravske županije.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje utemeljeno je u sklopu projekta “Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3” koji se financira iz IPA programa Europske unije, a  inicijator projekta je Hrvatski zavod za zapošljavanje.

U ponedjeljak, 13. lipnja 2011, u Višnjici održana je finalna regionalna konferencija Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Virovitičko-podravske županije.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje utemeljeno je u sklopu projekta “Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3” koji se financira iz IPA programa Europske unije, a  inicijator projekta je Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Uvodnu riječ na konferenciji održala je predsjednica LPZ-a Lahorka Weiss nakon čega je predstavljena Strategija razvoja ljudskih potencijala Virovitičko podravske županije 2011.-2013.

U izradi Strategije razvoja ljudskih potencijala sudjelovali su svi članovi Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, a u njoj su definirani prioriteti i mjere te načini i sredstva za ostvarenje postavljenih ciljeva i vizije u 2013.godini.

Prioriteti navedene strategije su:

1. Potaknuti aktivnosti na tržištu rada I ulagati u u razvoj ljudskih potencijala,

2. Jačanje socijalne uključenosti skupina u nepovoljnom položaju na tržištu rada,

3. Potpora razvoju obrazovnih reformi; obrazovni programi prilagođeni potrebama tržišta rada,

4. Jačanje kapaciteta civilnog društva

Strategija je izrađena u svrhu potpore zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala u Virovitičko-podravskoj županiji.

Nakon predstavljanja Strategije uslijedile su prezentacije Akcijskog plana i liste projekata tj. projektnih ideja, te primjeri projekata koji se mogu prijaviti na nadolazeći natječaj (grant) „Lokalne inicijative za zapošljavanje“ čija je objava najavljena u 2011. godini.

Nakon prezentacija koje su održale Suzana Štimac iz HZZ-a i konzultantica Senka Vranić završnu riječ ispred projektnog tima “Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3” održala je konzultantica Anica Radman koja je pohvalila LPZ Virovitičko-podravske županije na odlično izrađenoj strategiji.